Riik peab lisaks 1,3 miljonile hüvitama ka tuhandete eurode eest maadevahetuses süüdistatute vabadusekaotuse

 (97)
Riik peab lisaks 1,3 miljonile hüvitama ka tuhandete eurode eest maadevahetuses süüdistavate vabadusekaotuse.
Foto: Tanel Meos

Kuigi täna mõistis Harju maakohus maadevahetuse protsessi süüalused õigeks, siis pidid maa-ameti eksjuht Kalev Kangur, Tartu endine linnavolinik Tarmo Pedjasaar, firma TSM juht Einar Vettus ning ärimees Tullio Liblik eelvangistuses kinni istuma. Selle eest on neil õigeksmõistva otsuse jõustumise korral õigus riigilt lisaks õigusabikulude katmisele hüvitist nõuda.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja sõnul makstakse riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduse kohaselt isikule hüvitist seitsme päevamäära (päevapalga) suuruses summas iga ööpäeva eest, millal isikult oli alusetult vabadus võetud.

Päevamäära (päevapalga) arvutamise aluseks on isiku vabastamise otsuse jõustumise päeval kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäär. Päevamäära (päevapalga) suurus määratakse kindlaks kuupalga alammäära jagamisel 30-ga, murdosa arvestamata.

Kuna maa-ameti eksjuht Kalev Kangur viibis ajavahemikul 03.10.2006 kuni 21.12.2006 ehk ühtekokku 80 päeva vahi all ning 2006. aastal oli kuupalga alammääraks maksuameti järgi 3000 krooni (ligikaudu 192 eurot), siis on Kanguril õigus riigilt õigeksmõistva otsuse jõustumise korral nende päevade eest sisse nõuda 3579 eurot (ligikaudu 56 000 krooni).

Ajavahemikul 03.10.2006 kuni 09.11.2006 vahi all viibinud Tarmo Pedjasaarel on aga õigus 38 päeva eest nõuda 1700 eurot (26 600 krooni). Niisamuti on samale summale õigus ka firma TSM juhil Einar Vettusel, kes veetis vahi all samal ajavahemikul ning sama arvu päevi nagu Pedjasaargi.

Seotud lood:

Ärimees Tullio Liblik veetis vahi all kolm päeva, seega saaks tema hüvituseks küsida 134 eurot.

Rahandusministeeriumi esindaja sõnul on hüvitise saamise õigus isikul, kes viibis kohtu loal vahi all ning kelle asjas on kriminaalasja menetlus lõpetatud eeluurimise staadiumis või kohtu korraldaval istungil või kelle kohta on jõustunud õigeksmõistev otsus.

"Seega hüvitis makstakse välja jõustunud kohtuotsuse alusel ehk siis kui kohtuotsust edasi ei kaevata. Kohus, kes teeb õigeksmõistva otsuse, peab selles näitama päevade arvu, millal isikult oli alusetult vabadus võetud. Kui eespool nimetatud seaduse alusel ei tule isikule temalt alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitada, märgib kohus, prokurör või uurija selle otsuses või määruses," selgitas ministeeriumi avalike suhete esindaja.

Harju Maakohtus mõistis täna õigeks Villu Reiljani (59) vähemalt teistkordses altkäemaksu võtmises, Ester Tuiksoo (47) altkäemaksu võtmises, Toomas Annuse (51) korduvas altkäemaksu andmises, Kalev Kanguri (43) suures ulatuses korduvas altkäemaksu võtmises, Einar Vettuse (48) altkäemaksu andmises, Tullio Libliku (47) korduvas altkäemaksu andmises ja Tarmo Pedjasaare (44) altkäemaksu andmises ja altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises ning juriidilised isikud AS Järvevana ja AS E.L.L. Kinnisvara altkäemaksu andmises.

Kohus mõistis kohtuotsuse jõustumisel riigieelarvest välja süüdistatavate õigusabikulud: Villu Reiljani kasuks 117 961,37 eurot, Kalev Kanguri kasuks 287 845,14 eurot, Tarmo Pedjasaare kasuks 33 376,78 eurot, Einar Vettuse kasuks 97 838,71 eurot, Tullio Libliku kasuks 75 144,51 eurot, Ester Tuiksoo kasuks 56 626,85 eurot, AS Merko Ehitus (käesoleval ajal AS Järvevana ) kasuks s.h. ka Toomas Annuse ja AS E.L.L.Kinnisvara eest, 611 810,00 eurot. Ühtekokku peab riik õigeksmõistetutele tasuma õigusabikulude eest ligi 1,3 miljonit eurot.