Rahapesu TOP: pankrotihaldur omastas 44 000 eurot võlgnike raha

 (40)
paragrahv
paragrahvFoto: Ilmar Saabas

Rahapesu andmebüroo tõi äsja avaldatud aastaraamatus välja rahapesuskeeme, milles osalenud isikud süüdi mõisteti. Aastal 2014. aastal mõisteti pankrotihaldur süüdi selles, et oma ametipositsioonil olles omastas ta pankrotivõlgnike vara kokku summas enam kui 44 000 eurot ja pööras selle enda kasuks.

Isik A kasutas pankrotivõlgnike vara omastamiseks erinevaid skeeme: võttis pankrotivõlgnike arvelt välja raha, kuid ei kandnud seda võlgniku kassasse; kandis pankrotivõlgnike arveldusarvelt raha OÜ X arvelduskontole; kandis pankrotivõlgnike arveldusarvelt raha enda arvelduskontole; müüs pankrotivõlgniku vara, kuid lasi müügist laekunud tulu kanda enda isiklikule pangakontole.

Selleks, et varata omastatud vara ebaseaduslikku päritolu, kandis isik A kuriteo tulemusena saadud vara endaga seotud OÜ A kontole ja muundas kuriteo läbi saadud raha kolmanda isiku OÜ X varaks. Seda kasutas ta OÜ-le X kinnistu ostmiseks. Ka selleks kasutas ta erinevaid skeeme: maksis OÜ X kassast OÜ X arvelduskontole raha, kuid kohus tuvastas, et vahendid ei olnud laekunud OÜ X majandustegevusest, vaid tegu oli pankrotivõlgnike varaga; kandis enda pangakontolt raha omaniku laenuna OÜ X arvelduskontole; Kohus tunnistas isiku A süüdi omastamises ja rahapesus suures ulatuses ning OÜ X rahapesus.

Rahapesu andmebüroo andmetel tegid 2014. aastal Eesti kohtud kokku 22 lahendit, mis jõustusid seisuga 1. jaanuar 2015. Rahapesu andmebüroo edastatud informatsiooni põhjal alustatud kriminaalmenetlustest jõudis 2014. aastal süüdimõistva kohtuotsuseni 12 kaasust.

Jätkuvalt on kõige sagedasemad juhud, kus isikud mõistetakse süüdi oma pangakonto või isikut tõendavate dokumentide kurjategijate käsutusse andmise eest või kurjategijate abistamise eest välismaal toimepandud arvutikelmustest saadud raha pangast väljavõtmisel . Rahapesu andmebüroo paneb kõikidele südamele, et sellistele tegudele kaasaaitamine on rahapesus osalemine ning kriminaalkorras karistatav.