Rahapesu katses süüdistatavad astuvad kohtu ette

 (2)
Rahapesu katses süüdistatavad astuvad kohtu ette
Foto: Andres Putting

Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse kahte Eesti ja ühte Läti kodanikku suures ulatuses rahapesu katses.

Reinu (54), Arnoldit (40) ja Konstantinsi (39) süüdistatakse 2010. aasta aprilli lõpus toimepandud rahapesu katses summas 214 000 USA dollarit.

Süüdistuse kohaselt tegi 2010. aasta aprilli alguses Läti vabariigi kodanik Konstantins Arnoldile ettepaneku leida Eestis mõne äriühingu konto, mille kaudu saaks ebaseadusliku rahaga tehinguid teha. Arnold leppis kokku Reinuga, et viimane annab kasutada temale kuuluva äriühingu pangakonto.

16.04.2010 sisenes seni tuvastamata isik Ameerika Ühendriikides asuva panga arveldusarvele ja kandis sealt ebaseaduslike tehingutena erinevates riikides asuvatele pangakontodele kokku üle 1,4 miljoni USA dollari. Ülekanne summas 214 000 dollarit tehti ka Eestisse Reinule kuuluva ettevõtte arveldusarvele. Seejärel soovisid Rein ja Arnold teha väljapetetud rahaga fiktiivsete dokumentide alusel toiminguid. Kuivõrd Eestis asuva AS Swedbank päringu peale teatas USA pank, et tegemist on kuritegelikul teel hangitud raha ebaseadusliku ülekandega, tagastas AS Swedbank ülekantud raha USA pangale ja süüdistatavatel ei õnnestunud nimetatud rahaga toiminguid teostada.

Reinu, Arnoldit ja Konstantinsi süüdistatakse isikute grupis suures ulatuses rahapesu katses. Kriminaalasi tuleb üldmenetluse korras arutusele Harju Maakohus.

Kriminaalmenetluse kohtueelset uurimist juhtis riigiprokuratuur ja viis läbi politsei- ja piirivalveameti kriminaalpolitseiosakond.