PPA korruptsioonikuritegude büroo ametnikku kahtlustatakse kuriteo toimepanemises

 (76)
Korruptsioonikuritegude büroo ülevaade 2014-2015
Korruptsioonikuritegude büroo ülevaade 2014-2015Foto: Priit Simson

18. augustil esitati korruptsioonikuriteo toimepanemise kahtlustus Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo Ida talituse ametnikule ning ühele eraisikule.

Kahtlustuse kohaselt on ametnik 2016.-2020. aastatel nõustunud eraisikult vastu võtma hüvesid. Nende eest on politseiametnik vastuteenena kasutanud oma ametipositsiooni ja soosinud oma ametialases tegevuses hüvesid üle andnud eraisikut.

Tegemist on esialgse kahtlustusega ning kuivõrd selle sisu ja hüve suurus võivad kriminaalmenetluse jooksul muutuda, prokuratuur hetkel menetluse üksikasju ei avalda.

"Kriminaalasjale lisab tõsidust asjaolu, et korruptsioonikuriteo toimepanemist heidetakse ette ametnikule, kelle ülesanne on korruptsioonikuritegusid ennetada ja pärssida. Ametnikud peavad tööülesandeid täites ja eraelus olema alati seaduskuulekad ning eeskujuks teistele," sõnas riigiprokurör Sigrid Nurm.

Praegu ei plaani prokuratuur kahtlustatavate vahistamist taotleda.

Menetlust viib riigiprokuratuuri juhtimisel läbi politsei – ja piirivalveameti sisekontrollibüroo.