Pootsi hooldekodus toanaabri surnuks peksnud eakas naine kohtu alla ei lähe, kuna on süüdimatu

 (22)
Pootsi hooldekodu
Pootsi hooldekoduFoto: Eiliki Pukk ->>> eiliki.wix.com/portfolio, Eiliki Pukk

Tüli käigus toakaaslase tapnud 84-aastane naisterahvas on ekspertiisi järgi süüdimatu ja ei vaja sundravi, seetõttu lõpetas politsei prokuratuuri loal kriminaalasja. Uurimise käigus nähti vigu hooldekodu töökorralduses.

Möödunud aasta 24. mail kaotas Pootsi hooldekodus oma elu 87-aastane naine. "Kriminaaluurimise käigus selgus sündmuste käik: öisel ajal tekkis toanaabrite vahel arusaamatus või konflikt, mille peale 84-aastane naine ärritus ja peksis oma 87-aastast toanaabrit korduvalt jalutuskepiga. Eakas kannatanu sai tõsiseid koljuvigastusi ning suri kohapeal. Hooldekodu töötaja avastas juhtunu mõnda aega hiljem," rääkis Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt.

Naisterahva süüdimatuse tõttu lõpetas politsei prokuratuuri loal kriminaalasja. "Oleme kohalikku omavalitsust kriminaaluurimisest ning selle lõpetamisest teavitanud. Naine on praegu teises hoolekandeasutuses, allub vabatahtlikult ravile ning on kohaliku omavalitsuse esindaja kinnitusel personali piisava tähelepanu all," kinnitas Kütt.

"Kogutud tõenditest piisaks süüdistuse esitamiseks, kuid seadus seda teha ei võimalda," selgitas prokurör Merry Tiitus. "Psühhiaatriline ekspertiis näitas, et teo toimepanija ei ole võimeline oma teost ega süüdistusest aru saama, samuti ei oleks ta võimeline kandma karistust. Tavaolukorras taotleksime kohtult sellise inimese allutamist sundravile, kuid ekspertiis kinnitas, et sundravi ta ei vaja. Sellises olukorras ei ole seaduse järgi kriminaalasja kohtusse saatmine võimalik."

Prokuratuur soovib aga esmaspäeval sotsiaalministeeriumile saadetud märgukirjas juhtida tähelepanu sellele, et turvalisuse tagamiseks kaashoolealustest lähtuva ohu korral võivad hooldekodudes vajalikuks osutuda lisanõuded. "Uurimise käigus ilmnes, et Pootsi hooldekodus kehtiv kord ei taganud kriitilises olukorras personali kohest sekkumist. Märgukirjas soovisime juhtida sellele ka sotsiaalministeeriumi tähelepanu," ütles prokurör.