Politsei tabas Raplast kümme usbekki, kes töötasid ebaseaduslikult. Lisaks kästi riigist lahkuda seitsmel ukrainlasel, grusiinil ja venelasel.

 (137)
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Pommikahtlus Narva mnt 13 juuresFoto: Madis Veltman

Politseinikud tuvastasid Raplamaal ettevõtte kontrolli käigus kümme Eestis seadusliku aluseta töötanud välismaalast.

Kolmapäeval kontrollis politsei Rapla maakonnas tehases töötavaid välisriikide kodanikke, kellest kümnel polnud seaduslikku alust Eestis töötamiseks.
Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse juht Margo Petersi sõnul selgus välismaalastest töötajate kontrolli käigus, et kümme Usbekistani kodanikku töötasid Eestis selleks seaduslikku alust omamata.
„Üheksale inimesele tegime suulised hoiatused ning ühtlasi ettekirjutused Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul. Petersi sõnul tuli politseil ühele seadusliku aluseta töötanud mehele kohaldada sissesõidukeeld kolmeks aastaks. „Mees proovis pääseda vastutusest, andes ametnikele valeinfot oma tegevuse kohta Eestis, esitledes end turistina.“

Täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustatakse menetlus, sest Usbekistani kodanikud palganud ettevõte võimaldas inimestel enda juures töötada olukorras, kus neil selleks tegelikult õigust polnud. „Praeguseks kogutud esmase info kohaselt lõi ettevõte töötajaile vale ettekujutuse ning töötajatel sõnul oli neil teadmine, et nad töötavad Eestis seaduslikult ega riku midagi,“ tõi Peters välja.

Peters toonitas, et ettevõtteil tuleb välismaalasi tööle võttes alati veenduda, et neil oleks olemas seaduslik alus nii Eestis viibimiseks kui ka töötamiseks ja et töötamine oleks ka PPA-s nõuetekohaselt registreeritud. „Peatöövõtjalt saab solidaarselt tööandjaga välja nõuda välismaalase Eestist lahkumise kulud ning renditöö kasutajal on kohustus kontrollida renditööjõu seaduslikkust,“ lisas ta.
Välismaalaste Eestis töötamise seaduslikkust saab kontrollida politsei kodulehel e-päringute kaudu. Töötajat saab nõuetekohaselt registreerida PPA kodulehel e-taotluskeskkonnas elektrooniliselt. Taotlus vaadatakse läbi tavaolukorras kuni 15 tööpäeva jooksul.

Käesoleval nädalal on PPA illegaalidega pidandud tegelema rohkemgi: ettekirjutus Eestist lahkuda anti seitsmele inimesele, kes olid jäänud Eestisse oma viisas lubatust kauemaks.

Näiteks 1986. aastal sündinud Ukraina kodanikust mees pidi Eestist lahkuma hiljemalt 9.05, ent ei saanud seda teha eriolukorra tõttu ja viibis seadusliku aluseta Eestis 20 päeva. Talle tehti ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

1973. aastal sündinud ukrainlase töösuhe Eestis lõppes ja sellega sai läbi ka viisa kehtivus. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul, sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

Ettekirjutus riigist lahkumiseks tehti ka 1975. aastal sündinud ukrainlasele, kes oli Eestis kuus päeva ilma seadusliku aluseta.

Politseisse pöördusise indialane, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 22 päeva. Ka tema suhtes viidi läbi illegaalimenetlus ja koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks 30 päeva jooksul.

Samamoodi pöördus ise politseisse venelanna, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 147 päeva. Ka talle koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks 30 päeva jooksul. Sama saatus tabas grusiini, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 16 päeva.

LIsaks menetleti ka juhtumit, kus 1964. aastal sündinud ukrainlanna oli Eestis olnud kaks päeva seadusliku aluseta. Naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 30 päeva jooksul.