Politsei kogus kampaaniaga 55 relva ja 1301 padrunit

 (18)
Püstol Mauser
Politsei foto

Üleriigilise relvade loovutamise kampaania käigus anti detsembris politseile üle 55 relva, 1301 padrunit ja seitse relvarauda.

8.–23. detsembrini toimunud kampaania käigus loovutatud 55 relva hulgas oli 40 püssi, kaksteist püstolit ja kolm revolvrit, teatas politseiameti pressiesindaja.

Lisaks eeltoodule loovutati politseile veel üks gaasirevolver, 1301 erinevas kaliibris padrunit, neli purki püssirohtu, 69 sütikut ja 900 kuuli. Huvitavamateks loovutatud relvadeks oli püstol Mauser ja püss Arsenal. Lääne prefektuurile anti metallikokkuostust teada, et neile oli toodud neli relvarauda koos lukukodadega, mis olid eeldatavalt pärit Piirsalu sõjaväebaasi õppeotsatarbelistelt kuulipildujatelt. Inimestes äratasid relvarauad huvi eelkõige kvaliteetse metalli pärast.

Politseile anti teada ka 520 padrunist, mis osutusid ehitusel kasutatavateks naelapüstoli padruniteks. Kõige rohkem tulirelvi loovutati Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonnas: seitse püstolit, 11 sileraudset ja neli vintraudset püssi ning üks kärbik.

Politseiameti liiklusjärelevalve ja korrakaitse osakonna komissari Sven Põierpaasi sõnul läks kampaania edukalt. „Selle aasta kampaania on läbi, aga see ei tähenda seda, et nüüd ei tule politseid teavitada peremeheta jäänud või leitud relvadest ja laskemoonast. Vastupidi, politsei ootab kogu aasta vältel sellekohaseid teateid,“ ütles Põierpaas. „Mida vähem on inimeste käes ebaseaduslikke relvi, seda turvalisem on meie ühiskond.“

Seotud lood:

Relvade loovutamise kampaania toimus esimest korda 2004. aastal. Kampaania eesmärgiks on teavitada inimesi relvade omamisega seotud kohustustest ja vähendada registreerimata relvade hulka. Mullu loovutati kampaania käigus 92 relva.

Tulirelvade ja nende oluliste osade ning laskemoona seaduslikuks valdamiseks peab omama politsei väljastatavat relvaluba või kollektsioneerimisluba. Relvaloata tulirelva omamine on seadusega karistatav. Politseid tuleb teavitada ka ilma seaduslike omaniketa kõikvõimalikest tulirelvadest või tulirelva osadest ja laskemoonast.

Paljud inimesed arvavad ekslikult, et kui nende valduses olev tulirelv ei ole töökorras, laskekõlbulik või see on ajahambast räsitud ja roostes, ei pea seda politseis registreerima ning relvaluba taotlema. Laskekõlbmatu on tulirelv vaid siis, kui seda on tunnistanud kehtestatud reeglite järgi vastavat tegevusluba omav isik ja kinnitanud pädev asutus oma dokumendiga.