PERHi eksjuht Tõnis Alliku õigeksmõistmine jõustus

 (66)
Allik: see oli ebameeldiv saaga, mis on läbi saanud
PERH-i endise juhi Tõnis Alliku ja haigla IT-juhi Marko Kilgi istung Harju maakohtus.
PERH-i endise juhi Tõnis Alliku ja haigla IT-juhi Marko Kilgi istung Harju maakohtus.Foto: Rauno Volmar

Riigikohus otsustas täna mitte võtta menetlusse edasikaebusi kohtuotsustele, millega mõisteti korruptsioonis õigeks PERHi endine juht Tõnis Allik, aga süüdi endine it-juht Marko Kilk. Sellega jõustusid ringkonnakohtu otsused, mille järgi Allik mõisteti õigeks, aga Kilk süüdi.

Allik ütles täna peale otsusest kuulmist, et see oleks nagu positiivne lõpp, aga võiduks ta seda ei nimeta, pigem nimetab pääsemiseks. Allik selgitas, et võiduks ei nimeta ta seda seetõttu, kohus tema vastuargumente sisuliselt ei arvestanud, kuigi otsus oli õigeksmõistev. „See oli ebameeldiv saaga, mis on läbi saanud.”

Ringkonnakohus tühistas märtsis Harju maakohtu varasema süüdimõistva otsuse ja mõistis PERHi eksjuhi Tõnis Alliku täielikult õigeks. Haigla endine it-juht Marko Kilk jäi endiselt süüdi.

Harju maakohus mõistis oma varasemas otsuses Tõnis Alliku süüdi altkäemaksu võtmises (AS Helmes poolt tasutud puhkusereiside näol), kuid õigeks pistise võtmises (lennukipiletite tasumine OÜ P. Dussmann poolt) ning omastamises.

Seotud lood:

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et kuna süüdistus ei sisalda etteheidet, milles täpselt seisnes nn Oktoberfesti meelelahutusreis, mis prokuratuuri veendumusel ei ole tööalane kliendiüritus ning kes kandis väidetava meelelahutusürituste kulud, siis ei saa käsitleda ka lennupileteid hüvena soodsate otsuste tegemise eest. Lisaks ei ole kriminaalasjas kummutatud ka põhjendatud kahtlus, et T. Allik osales reisil oma ametialaste kohustuste täitmiseks.

Küll aga ei nõustunud kohus maakohtuga T. Alliku altkäemaksu võtmise süüdistuses. Ringkonnakohus tuvastas, et T. Allik ei osalenud hankekomisjonide töös, seega ei osalenud riigihangetel soodsate lahenduste ja otsuste tegemisel. „Olukorras, kus T. Alliku poolt hankemenetlustes osalemist tuvastatud ei ole, on võimatu nõustuda süüdistuse seisukohaga, et T. Alliku puhul pistise/altkäemaksu võtmisena on vaadeldav Helmes AS-i poolt finantseeritud puhkusereisidega nõustumine ja nende vastuvõtmine vastutasuna selle eest, et ta üldiselt ja konkretiseerimata osaleb vastutava juhatuse liikmena infotehnoloogia valdkonnas selle toimimise järelvaatajana ning samuti edaspidise sujuva koostöö tagamiseks“ märgib kohus oma otsuses.

Ringkonnakohus täpsustas, et vara või muu soodustuse lubamisega nõustumine või soodustuse vastuvõtmine ametiisiku poolt ei kujuta endast iseenesest veel karistatavat tegu. Süüdistusest ei nähtu ühtegi konkreetset ametialast tegu, mille eest vastutasuna Helmes AS T. Allikule varaliselt hinnatavaid soodustusi andis.

Marko Kilgi osas ringkonnakohus muutis kvalifikatsiooni, leides, et M. Kilk pani omastamise toime ametiisikuna. Muus osas ringkonnakohus M. Kilki puhul esimese kohtuastme otsust ei muutnud – Kilk jäi süüdi omastamises ja pistise võtmises, mille eest Harju Maakohus mõistis talle karistuseks aasta ja kolm kuud vangistust tingimisi.

Süüdistuse kohaselt osales Marko Kilk infotehnoloogia riigihangete komisjonides, kus tema ülesandeks oli osaleda hankedokumentide koostamisel, pakkumiste hindamiskomisjoni töös ning parima pakkuja valimisel. Vastutasuna selle eest, et M. Kilk osaleb valdkonnapõhise juhina infotehnoloogia valdkonnas selle toimimise järelvaatajana ning vastava valdkonna riigihangetel soodsate lahenduste ja otsuste tegemisel, andis sujuva koostöö tagamiseks Helmes AS M. Kilgile varaliselt hinnatavaid soodustusi puhkusereiside finantseerimise kujul. Erinevalt T. Allikust oli M. Kilk hankekomisjonide esimeheks, seega osales hankekomisjoni esimehena AS Helmes kasuks soodsate otsuste tegemises. Ringkonnakohus nõustus selles osas M. Kilgi süüditunnistamisega ning temale karistuse mõistmisega.