Peipsil tuvastati sügisesel püügihooajal mitmeid rikkumisi

 (2)
11RT07MAY09P18
Foto on illustratiivne

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on aktiivne sügispüügi hooaeg lõppenud ning Keskkonnainspektsioon võttis kokku järelevalve tulemused. Kokkuvõte näitab, et rikkumisi tuvastati nii järvel kui ka sadamates.

Järvel kontrollitakse püüniste nõuetele vastavust: nende arvu, märgistamist-tähistamist, võrgusilma suurust, keeluaegadest kinnipidamist. Sadamates ja lossimiskohtades jälgitakse, kas kalakogused vastavad eeldeklareeritud kogustele, kas püügipäevik on korrektselt täidetud. Nii järvel kui sadamates kontrollitakse ka püütud kalade mõõdulisust.

Peipsi järvel tuvastati lubatust rohkemate nakkevõrkude kasutamine. Püügil olevate nakkevõrgu jadade märgistuse järgi tohtis ta püüda 30 nakkevõrguga, aga püügile oli asetatud 69 nakkevõrku. Võrgud eemaldati püügilt. Nii selle kui eelpool nimetatud juhtumitega seoses on algatatud menetlused.

Sel nädalal oli Peipsil paar juhtumit, kus kontrollimine ei läinud päris tavapäraselt ega rahumeelselt. 15. oktoobril kontrolliti Rannapungerja sadamas lossimisi ja tuvastati üks paatkond, kes oli kalakoguseid hinnanud ebatäpselt. Kalakoguste kaalumise käigus haaras kalur kaalu ja viskas selle Rannapungerja jõkke. Vette visatud kaalu otsimist tuli takistama üks abikalur. Kohale kutsutud politsei pidas agressiivselt käitunud mehe kinni ning toimetas arestikambrisse. Kaalud vette visanud kalurilt nõutakse välja tekitatud kahju.

17. oktoobril soovisid inspektorid kontrollida Peipsi järvelt Lohusuu sadama saabuvat kalurit. Kalur ei kuuletunud korraldustele tulla kaldale vaid sõitis randumise kohast mööda ja tõstis võõrasse paati maha neli kasti kohakaladega, mille kohta ei olnud esitatud kalateadet. Pärast seda lülitati kalalaeva GPS välja ja laev sõitis tagasi Peipsi järvele. Kalad võeti hoiule ja alustati väärteomenetlust. Lisaks avastasid inspektorid Lohusuus sadamast eemal ühest puupaadist veel kolme kasti värske kalaga, mille omanikku ei olnud võimalik tuvastada. Ka need kalad on võetud hoiule.

Eilsest, 18. oktoobrist on peatatud Peipsi-Lämmi ja Pihkva järvel kalapüük nakkevõrkude, põhjanooda ja püüvõrguga. Lisaks on peatatud kvootide ammendumisega koha ja haugi püük ning püügil on ainult mõrrad.

Vaatamata aktiivse püügihooaja lõppemisele jätkab inspektsioon kalurite kontrollimist, et tagada püüginõuetest kinnipidamine.