Pärnus peeti kinni neli tänavaröövides kahtlustatavat noorukit

 (22)
Vargus-22
Foto on illustratiivneFoto: Tanel Meos

Politsei pidas kinni noorukid, keda kahtlustatakse nelja röövi toimepanemises Pärnus ja Audru vallas. Täna taotles prokuratuur kahe kahtlustatava vahistamist.

Teisipäeva, 13. detsembri õhtupoolikul pidasid Lääne prefektuuri politseinikud kinni esmalt kaks ja siis veel kaks noormeest. Kinnipidamise ajal olid kaks noormeest Vana-Pärnus järgnemas ühele naisterahvale, kes suundus poekottidega mööda tänavat. Järgmist röövi kahtlustatavad siiski toime panna ei jõudnud.

Praeguse seisuga kahtlustatakse kolme 17-aastast ja üht 18-aastast noorukit selles, et nad röövisid detsembri algusest kokku neljalt tänaval liikunud naiselt käekotid. Kahele noormehele on kahtlustus esitatud neljas röövimise episoodis ja Lääne ringkonnaprokuratuur taotles täna kohtult nende vahistamist. Ülejäänud kahele noormehele on esitatud kahtlustus ühes röövis osalemises.

Lisaks neile neljale episoodile uurib politsei, kas neid noorukeid on alust seostada ka teiste sarnaste kuritegudega. Praegu teadaolevalt võisid noorukid toime panna ka teisi rööve või röövimise katseid, millest politseile ei teatatud.

Pärnu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Lennart Pulk ütles, et kahtlustatavate tabamiseks analüüsisid uurijaid kõiki sündmuste kohta teada olevaid infokilde. "Tänavakuritegude uurimisel on palju abi turvakaamera salvestistest, mistõttu analüüsisime neid ka seekord väga põhjalikult. Samuti töötasime läbi kannatanutel saadud info ja muud politsei kasutuses olevad andmed. Politsei jaoks oli tähtis kahtlustatavad võimalikult kiiresti tabada, sest kuigi nendes juhtumites kellegi elu otseselt ohtu ei sattunud, riivavad sellised kuriteod väga otseselt inimeste turvatunnet," ütles ta.

Seotud lood:

Kõigi kotiröövide puhul rünnati naisi selja tagant ja kas tõugati neid või tiriti kotist, nii et kannatanud kukkusid ja said seetõttu ka kergemaid kehavigastusi. Suurim rahaline kahju ulatus ligi 600 euroni.

Prokurör Pille Juhkovi sõnul põhjustavad sellised rünnakud tänaval lisaks ohvritele tekitatud kahjule ja vigastustele kõigile inimestele tõsist hirmu ja niisugustesse tegudesse ei saa kuidagi leebelt suhtuda, seetõttu pidas ta vajalikuks edaspidise röövide jätkamise vältimiseks taotleda kahe kahtlustatava vahistamist. Kuigi noormehed on varem kriminaalkorras karistamata, pidas Pärnu Maakohus vahistamist põhjendatuks ja andis selleks loa.

Juhtumid, milles noorukeid kahtlustatakse pandi toime 4. ja 5. ning 12 detsembril. Kõigil kordadel olid röövijate ohvriks naised, kellelt võeti ära käekott, milles sularaha, dokumendid ja isiklikud asjad. 4. detsembril kella 20 ajal tõugati Riia maanteel 50-aastast naist, kellelt ründajal õnnestus käekott röövida. 5. detsembril kella 16 ajal võeti jõudu kasutades 47-aastaselt naiselt käekott Audru vallas Papsaare teel. 12. detsembril kella 17.30 ajal tõmmati Side tänaval naiselt jõuga käest käekott ning samal õhtul kella 22.15 ajal rebiti naiselt kott ka Rähni ja Kooli tänavate ristmikul.

Juhtumite uurimiseks alustatud kriminaalmenetlust viib läbi Lääne prefektuur ja juhib Lääne ringkonnaprokuratuur. Kohtus süüdimõistmisel saab grupis toime pandud röövimise eest karistada kolme- kuni viieteistaastase vangistusega.

NB! Palume inimestel, kes on viimasel ajal Pärnus või linna lähistel röövi või röövimise katse ohvriks langenud, võtta ühendust politseiga telefonil 513 1599.