Orjastamises süüdistatav Pauluse kambajõmm väidetavale orjale: „Ära ahheta siin, ma panen sulle raisale vastu nina raisk“

 (94)
Assar Pauluse kohtuistung jätkub kaitsekõnedega 11.06.2015
Kohtualune Andres VaikFoto: Karli Saul

Assar Pauluse ja tema väidetava kuritegeliku ühenduse peetaval kohtuistungil mängiti täna maha mitmed kõnekad vestlused Andres Vaigu ja tema väidetava orja vahel.

Nende pealtkuulatud vestlustega üritab riigiprokuratuur tõendada Andres Vaigule inimkaubanduse ehk orjastamise paragrahvi alusel esitatud süüdistust. 2013. aasta suvel Andres Vaigu autos tehtud lindistustelt on kuulda, kuidas Vaik räägib mehega, kelle orjastamises teda süüdistatakse.

Selle mehe nimeks on Matti, aga teda kutsutakse Norriseks, mis viitab tema välimuse sarnasusele märulikangelase Chuck Norrisega. Seda küll vaid teatud osas, sest nagu Eesti Ekspress kirjutas, on tegu tegelikult väga väikese mehega. 2007. aastast alates Norris sisuliselt elas koos Andres Vaiguga. Kas selle näol oli tegu vabatahtliku valikuga või orjastamisega, seda otsustab juba kohus, ent kahe mehe vahelised pealtkuulatud vestlused olid vägagi värvika kõnepruugiga, kätkesid endas mitmeid vägivallaähvardusi ja viiteid nende ähvarduste elluviimisele.

Esimene pealtkuulatud vestlus oli pärit 2013. aasta 29. juunist. Järgnevalt toome näiteid mõnest lausest, mis Andres Vaik Norrisele ütles: „Davai, too müts, raisk, ahv, liiguta p******t, raisk, n***i. T**a, sa sellest uksest lahti jätsid, raisk, n****i. Roni peale, ahv, raisk, n***i, t**a, ma panen vastu hambaid, sulle p******tile, raisk.“ Norris vastas sellistele sõnavõttudele tavaliselt napisõnaliselt või üldsegi mitte. Tema sõnadest arusaamist takistas ka asjaolu, et tal on kõnedefekt.

„T**a, kus sa hakkad ära kasutama… raisk, n***i. Lase värav lahti, ahv, raisk n****i. T**a, sa lähed nii ülbeks ära, raisk,“ ütles Vaik ning jätkas sarnase kõnepruugiga mõni aeg hiljem: „Ära ahheta siin, t**a, ma panen sulle raisale vastu nina, raisk, sellise ülbitsemise eest, kuradi p******t, raisk. T**a, sa oled nii ülbe kuju, raisk, n****i, enda arust, raisk.“ Ja veel hiljem: „Tutaka annan, raisk, läheb pill lahti jälle.“

Umbes nädal hilisemast ajast ehk 2013. aasta juuli algusest mängiti samuti ette linte, kus Vaigu ja Norrisega koos oli ka üks tundmatu naisterahvas, kes Vaiku manitses Norrisega nii mitte rääkima, aga Vaiku see ei seganud. Sisuliselt sisaldas Vaigu iga teine või kolmas sõnavõtt ähvardust vastu hambaid panna. Norris sai sõimu osaliseks siis, kui ta veetis poes liiga kaua aega, aga ka siis, kui ta ei osanud telefonil S-tähte sisse trükkida. Vaik küll selgitas mitu korda, kuidas seda teha (mida saatis samuti kõva sõim - J.V.), kuid Norris lihtsalt ei osanud. „Hea öelda, kui ma ei oska ju,“ sõnas Norris.

Hilisemas vestluses läks asi lausa sedavõrd teravaks, et Vaik lubas Norrisele jälle vastu hambaid panna, millele järgnes lindilt kostunud kähmlus. Mis seal täpselt toimus, teavad vaid Vaik ja Norris. Järgmises episoodis, kui Vaik Norrisele uusi teksapükse ostis, ütles Vaik ühel hetkel Norrisele, et tal tuleb suust verd ja ta peaks minema ennast korda tegema. Sellele järgnes vestlus Vaigu ja pükste müüja vahel (keda Vaik vestluse põhjal hästi tundis – J.V.), kus Vaik ütles järgnevad read: „T**a, möliseb nii palju, ma panin vastu hambaid.“

Vestlustest käis mitmel korral läbi ka teisi ähvardusi, mis sisaldasid viiteid seksuaalsetele tegevustele, kuid need trükimusta ei kannata. Sel ajal, kui kõik need vestlused ette mängiti, oli kõnekas ka kohtualuste käitumine: enamik kohtualustest kuulas rahulikult, nagu ka nende kaitsjad, prokurörid ja kohtunik, ent kahele kohtualusele pakkus miski palju nalja. Nendeks meesteks oli Peep Havik ja too sama Andres Vaik, kes ei üritanudki varjata, et miski talle nalja valmistab.

Peale lõunapausi jätkub tänane kohtuistung kohtualuste tõkendite muutmise arutamisega. Teisisõnu vaieldakse selle üle, kas mehed peaksid pääsema vabadusse või tuleb neid vahi all edasi hoida. Järgmised prokuratuuri poolt kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendid mängitakse ette juba homsel kohtuistungil.