Õiendus


Kohtuistung inimkaubanduses, väljapressimistes ja vargustes süüdistatava jõugu üle
Kohtuistung inimkaubanduses, väljapressimistes ja vargustes süüdistatava jõugu üle.Foto: Karin Kaljuläte

4.02.2019 Delfis avaldatud artiklis "Kohus väljapressimistes, vargustes ja orjastamises süüdistatava jõugu üle lükkus edasi" ilmus ebatäpseid andmeid.

Artikli kirjutamisel palusime kommentaari prokuratuuri esindajalt, kelle selgituste kohaselt anti isikud kohtu alla muuhulgas süüdistatuna narko- ja maksukuriteos. Delfi eeldas prokuratuuri esindaja selgituste õigust. Hilisema uurimise käigus selgus, et isikuid (sh Georgi Abuladze) süüdistatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises, kuid mitte narko- ja maksukuritegude toimepanemises.

Samuti lükkame ümber väite, mille kohaselt niigi pika protsessi on varemalt tavalisest pikemaks venitanud erinevate süüaluste haigestumised ja kaitsjate vahetumised. Kohtuistungid on edasi lükkunud erinevatel põhjustel. Vabandame ebaõigete väidete esitamise eest.