Noor mees mõisteti lapsporno omamise eest tingimisi pooleks aastaks vangi

 (42)
Noor mees mõisteti lapsporno omamise eest tingimisi pooleks aastaks vangi.
Foto: Andres Putting

Täna mõistis Harju maakohus kokkuleppemenetluse korras lapsporno omamises süüdi 23-aastase Rene ning karistas teda pooleaastase tingimisi vanglakaristusega.

Karistust ei pöörata täitmisele, kui noormees ei pane aasta ja kuue kuu jooksul toime kuritegu ning täidab kõik talle esitatud tingimused.

Prokuratuur süüdistas noormeest selles, et ta hoidis ajavahemikul 17.09.2007 kuni 09.11.2010 oma kasutuses olevas lauaarvuti kõvakettal 4 videofaili ja ajavahemikul 29.10.2010 kuni 09.11.2010 tema kasutuses oleva sülearvuti kõvakettal 14 videofaili, seega kokku 18 videofaili, millel on kujutatud nooremaid kui 18-aastaseid isikuid pornograafilistes situatsioonides ja/või nooremaid kui 14-aastaseid isikuid erinevates erootilistes ja pornograafilistes situatsioonides.

Süüdistatava, tema kaitsja ja prokuröri abi vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotles prokurör süüdistatavale karistuseks kuus kuud vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele 18-kuulise katseaja kestel. Lisaks peab ta tasuma riigieelarve tuludesse menetluskulud – süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha 435 eurot.

Katseajal on süüdistatav kohustatud järgima kriminaalhooldaja järelevalve all käitumiskontrolli nõudeid: elama kohtu määratud alalises elukohas, käima kriminaalhooldusosakonnas registreerimisel, alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta. Samuti peab ta küsima kriminaalhooldajalt eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks ja elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks.

Lisaks ei tohi Rene katseaja kestel külastada lastele mõeldud internetis olevaid suhtlusvõrgustikke ja suhelda alla 14-aastaste lastega, v.a lähisugulased ning peab osalema kriminaalhooldaja poolt määratud sotsiaalabiprogrammides.