Narva lahest leiti 30 maailmasõjaaegset lõhkekeha

 (21)
Narva lahest leiti 30 maailmasõjaaegset lõhkekeha
merevägi

Eesti mereväe miinijahtija Admiral Cowan teostas alates aprilli algusest Narva lahes tavapärast väljaõpet testides uute miinijahtimise süsteemide ja sonari võimekust ning koolitades meeskonda, mille käigus leiti lahest 30 erinevat Teise maailmasõjaaegset lõhkekeha.

"Leidsime palju kontakte, mida klassifitseerida ja identifitseerida. Piiravateks teguriteks olid ilmastikuolud ja kohati väga halb veealune nähtavus. Olen väga positiivselt meelestatud meie uue sonari võimekusest," ütles mereväe miinijahtija Admiral Cowan komandör kaptenmajor Tanel Kangro.

Miinijahtija Admiral Cowan alustas väljaõppelist tegevust Narva lahe piirkonnas aprilli alguses. Selle käigus on laevameeskond leidnud kokku 30 erinevat Teise maailmasõjaaegset lõhkekeha. Neist 18 meremiini, 11 torpeedot ja 1 süvaveelaeng ning lisaks 156 miiniankrut.

Väljaõpe on ettevalmisuseks laeva ja meeskonna liitumiseks NATO 1. alalise miinitõrjegrupi valmidusüksusega selle aasta teises pooles. Piirkond oli valitud tuginedes ajaloolistele andmetele, mille kohaselt oli sinna Teise maailmasõja ajal veestatud erinevaid miine.

Viimase kahekümne aasta jooksul on erinevate miinitõrjeoperatsioonide käigus Eesti vetest leitud ja kahjutuks tehtud üle 1200 lõhkekeha, milleks on peamiselt osutunud maailmasõdade vältel veestatud meremiinid ning teised veepõhja sattunud lõhkekehad.

Eesti mereväe peamine eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ning riigi huve merel. Mereväe peamine tegevusvaldkond on miinitõrje ning mereolukorrateadlikkuse tagamine. Iga-aastaste demineerimisoperatsioonidega vähendatakse võimalikke ajalooliste lõhkekehadega kaasnevaid riske, muutes mereteed ohutumaks nii tsiviil- kui ka sõjalaevastikule.