MTA pidas kinni seitse suhkruäri ajanud maksupettuses kahtlustatavat

 (13)
MTA pidas kinni seitse suhkruäri ajanud maksupettuses kahtlustatavat
Foto: Bianca Mikovitš

MTA uurimisosakonna töötajad tegid mai lõpus kriminaalmenetluse käigus üheaegselt 16 läbiotsimist Tallinnas ja Harjumaal ning pidasid käibemaksupettuses kahtlustatavatena kinni seitse inimest, kellest kolm kohus vahistas.

Kahtlustuse järgi korraldas kuritegelik ühendus alates 2012. aasta augustist kuni 2013. aasta aprilli lõpuni nelja variettevõtte tegevust, mida üks ettevõte ja sellega seotud inimesed kasutasid maksude tasumisest kõrvalehoidmiseks ja kuriteoga saadud vara väljavõtmiseks. Variettevõtteid kasutati näiliste vahelülidena suhkru soetamisel ühe teise Euroopa Liidu liikmesriigi ettevõtetelt, mille tulemusel oli suhkru tegelikul ostjal võimalik vähendada käibemaksukohustust. Esialgseil andmeil jäi kuriteo tagajärjel riigile laekumata ligikaudu 595 000 eurot käibemaksu.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul iseloomustab viimaste aastate käibemaksuga seotud kuritegude toimepanemist nende kõrge organiseeritus. „Maksukuriteod on eelnevalt põhjalikult kavandatud, nende toimepanemiseks on loodud püsivad kindlate ülesannete ja pädevuse jaotusega grupid, mille tegevus vastab kuritegeliku ühenduse tunnustele,“ märkis Kuus.

Seitsmest inimesest ühele on esitatud kahtlustus kuritegeliku ühenduse juhtimises ja maksukuriteo toimepanemises suures ulatuses, kahele inimesele kuritegelikku ühendusse kuulumises ja maksukuriteole kaasaaitamises ning neljale maksukuriteole kaasaaitamises. Lisaks esitati kahtlustus ka ühele juriidilisele isikule.

Menetlust juhtiva Põhja ringkonnaprokuröri Stella Veberi taotlusel võttis kohus kolm kahtlustatavat vahi alla. „Eelkõige oli vahistamise põhjuseks see, et esines kuritegude jätkumise oht. Kaht kahtlustatavat on juba varem maksukuritegude eest karistatud, kusjuures üks neist sai uue kuriteokahtlustuse katseajal. Kolmas isik on kahtlustatav ka ühes teises praegu menetluses olevas maksukuriteo kriminaalasjas,“ selgitas prokurör.

Maksude maksmisest kõrvalehoidumise eest suures ulatuses näeb seadus ette kuni viieaastase vangistuse. Kuritegelikku ühendusse kuulumise eest on ette nähtud kolme- kuni 12-aastane vangistus.

Kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi maksu-ja tolliameti uurimisosakond ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.