Matsalu lahel asjatult kolm punast raketti õhku lasknud naljamehed käivitasid suure päästeoperatsiooni

 (49)
Merepäästedemonstratsioon
Foto: Andres Putting

Päästjad otsisid pool ööd merelt hädalisi taga. Tõenäoliselt, kuna keegi lasi nalja pärast õhku punaseid rakette.

Muhu merepääste selts teatas täna sotsiaalmeedias, et seltsi Puise üksus ja PPA Haapsalu SAR toimkond veetsid öö merel hädalisi otsides. "Hea on see, et keegi tõsises hädas ei olnud, kuid kurvaks teeb ressursside raiskamine inimeste rumaluse tõttu," märkis otsingutel osalenud Joel Tammet.

Öösel vastu 10. juunit kell 00.18 sai Puise SAR kõne merevalvekeskuselt teatega, et Matsalu lahel on nähtud väikeste ajaliste vahemikega kolme punast raketti. Nägija ja teataja oli Saastnast, nähtud raketid olid umbes Saastna-Haeska joonel.

"Kuivõrd olin parasjagu merel, Kumari traaversis, siis reageerimisaeg oli null ehk kohene ning Puise SAR suundus sündmusalale. Otsingut alustasime Matsalu lahe lõunakalda poolt alates Saastnast suunaga itta," selgitas Tammet.

Saardu-Metsküla joonest alustati kogu lahte katvat paralleelotsingut binokliga, prožektoriga ning statsionaarse käsitermokaameraga. Otsinguala ulatus Keemu sadamani. Sama otsing jätkus tagasisuunal lahe lõunakalda poolsel osal kuni Saastna-Kiideva jooneni. Otsinguga liitus hiljem ka PPA Haapsalu SAR operatiivpaadiga.

Seotud lood:

Kuivõrd laht oli põhjalikult läbi otsitud nii prožektorite, binoklite ja termokaameraga, tegevust, avariste, inimesi, aluseid vms ei leitud, andis merevalvekeskus kell 03.06 kõigile otsingul osalejatele käsu otsingud lõpetada ning suunduda kodusadamatesse. Puise SAR sai otsad kinni ja paadi klaariks sadamas kell 03.30.

Otsinguga oli intensiivselt ja otseselt tegevad vähemalt kuus inimest: merevalvekeskuse koordinaator, Puise SAR kaks inimest, Haapsalu SAR kolm inimest. Lisaks kolm alust: Puise SAR kaater, Haapsalu SAR kaater ja operatiivpaat.

"Üsna tõenäoliselt oli kõik see operatsioon aga põhjustatud kellegi mõtlematust teost lasta nalja pärast punaseid rakette. Kulutati suurel hulgal inimressurssi, kütust, tehnikat ja aega," tõdes Tammet.

"Siinkohal jätke KÕIK endale meelde: punane rakett on ALATI ja AINULT hädamärk, ning rahvusvaheliste lepete järgselt algatub punast raketti nähes ALATI otsinguoperatsioon," toonitas ta ja soovis kena punase raketi vaba suve.