Märtsis mõisteti süüdi järjekordne FSB kaastööline - Räpina mees Dmitri Kozlov

 (124)
Märtsis mõisteti süüdi järjekordne FSB kaastööline - Räpina mees Dmitri Kozlov
Dmitri KozlovFoto: Kuvatõmmis Facebookist

Kaitsepolitseiamet avalikustas täna oma aastaraamatu, milles tuleb välja, et lisaks juba meediast läbi käinud GRU-ga koostööd teinud Jevgeni Slavini, Deniss Metsavase ja tema isa Pjotr Volini tabati mullu veel üks FSB-ga kaasa löönud mees Eesti-vastases luuretegevuses. Tema nimi on Dmitri Kozlov.

Aastaraamatus on Kozlovi kohta kirjutatud minimaalselt. Peamiste detailidena on välja toodud, et mees sai kahtlustuse riigivastases vandenõus juba 2018. aasta novembris ning süüdi mõisteti ta Tartu maakohtus vähem kui kuu aega tagasi, 20. märtsil. FSB oli Eesti ja Vene topeltkodakondsusega Kozlovi värvanud salajasele koostööle eesmärgiga hankida muu hulgas teavet politsei- ja piirivalveameti lõuna prefektuuri tööpiirkonda jäävate piiri valvamisega seotud hoonete, töötajate, sõidukite, tehnika ja piirivalvamisrežiimi kohta. Mis on see muu, jääb esialgu selgusetuks.

Delfile teadaolevalt on Dmitri Kozlov 31-aastane Räpina mees. Et piiriäärsete alade elanikud külastavad Venemaad sagedamini, on neil ka suurem oht sattuda FSB huviorbiiti. Nii ei pea FSB värbajad kartma, et Eesti julgeolekuorganid neid vahele võtavad. FSB agendil oleks aga veelgi mugavam, kui värvatav satuks visiidil olles seadusega pahuksisse. Nii saaks värbaja ohvrile läheneda juba jõupositsioonilt. Täna me ei tea, kas Kozlov Venemaal käies pahandust on teinud, kuid tema käitumismuster Eestis nähtub mitmetest kohtulahenditest.

Seotud lood:

Kozlov istus tegelikult Tallinnas vangis juba siis, kui ta riigivastases tegevuses alles kahtlustuse sai. Ta peeti kinni juba 2018. aasta 18. aprillis kahtlustatavana kupeldamises, grupiviisilises röövimises ja arvutikelmuses. Vähe veel neist erisugustest paragrahvidest – alles neli kuud enne seda oli ta saanud süüdimõistva kohtulahendi korduvas kehalises väärkohtlemises, mille karistusest oli tal veel kandmata kümme kuud. Prokurör nõudis küll juba toona mehele aasta pikkust vangistust, ent kohtus jõuti kokkuleppele, et peale kaht kuud trellide taga võib ühe mehe vigaseks peksnud ja teise põlema pannud Kozlov ülejäänud karistusest tallele panna.

Luuretööni võisid viia salasuitsud?

Vahi all olles olid aga Kozlovil varasemast maksmata trahvid salasuitsudega äritsemisega vahelejäämise eest. Kohus otsustas 2018. aasta augustil 1800 euro eest trahve asendada 44 päevase arestiga. Üldkasulik töö ei tulnud kõne alla, sest see võinuks võimalikuks osutuda alles mitme aasta pärast, sest vahi all olnud Kozlovit võidi parasjagu kestva kriminaalmenetluse tõttu veel aastaid trellide taga hoida.

Sellest kaasusest jookseb välja veel kaks väga märgilist joont, mis arvatavasti soodustas Kozlovi värbamist FSB poolt. Trahvide maksmata jätmine viitab Kozlovi kehvale majanduslikule seisule ja salakaubavedajate FSB-sse värbamisest on kirjutatud ka kaitsepolitseiameti varasematest aastaraamatutest.

Ehkki me ei tea, et Kozlov oleks süüdi mõistetud salakaubavedamises, on meile teada, et salasuitsu äri ei olnud Kozlovile võõras teema. Topeltkodakondsusega Venemaa piiriääres elades ei olnud emakeelena vene keelt kõnelevale Kozlovile arvatavasti Venemaale reisimine samuti harukordseks sündmuseks. Mistahes ebaseaduslik piiriületus võimaldab aga FSB-l jällegi värbamise protsessi lihtsustada ja kuritegeliku taustaga isikute värbamine on pigem reegliks muutumas, sest nii on lihtsam kompromiteerida.

Kozloviga sama paragrahvi alusel mõisteti eelmisel aastal süüdi ka augustis kinnipeetud Jevgeni Slavin, kes agendina kasutas varjunime "Tendrit". Slavin pidas süüdistuse järgi alates 2016. aastast suhet GRU töötajatega, et kahjustada Eesti sise- ja välisjulgeolekut. Aastaraamatus on mainitud, et "Tendriti" ja GRU koostöö vähese kestvuse tõttu ei jõudnud kahju Eestile suureks paisuda, mis tingis talle leebema karistuse, mis väljendus kaheksa kuu pikkuse vangistusega.

Dmitri Kozlovile määrati aga karistuseks 3 aastat ja 6 kuud, mis tähendab, et tema võis venelastele luuret teha oluliselt rohkem kui kaks aastat. Samas tuleb arvestada ka seda, et Kozlov oli süüdimõistmise ajal kandmas varasemate kuritegude eest 4 aasta ja 4 kuu pikkust vanglakaristust.

Eelmise aasta septembris pidas kaitsepolitsei kinni ka kaks riigireetmises kahtlustatavat: Deniss Metsavase ja tema isa Pjotr Volini. Uurimisega kogutud tõendid olid veenvad ka süüdistatavatele ja seetõttu päädis juhtum kokkuleppemenetlusega. 11. veebruaril 2019
tunnistas Harju Maakohus nad süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe sealt välja edastamises ning mõistis Metsavasele karistuseks 15 aastat ja 6 kuud ning Volinile 6 aastat vangistust.

Deniss Metsavas oli kaitseväe major. Ta alustas sõjaväelist tegevust 1998. aastal, kui asus üksik-vahipataljonis aega teenima. Sinna jäi ta ka rühmaülemana tööle. Metsavas on lõpetanud Tartu kõrgema sõjakooli ja täiendanud end ka Soomes kaitseväe sõjaväekoolis. Mehe pingutused päädisid 2015. aastal, kui talle anti majori auaste.

Kapo aastaraamatus kirjutatakse, et GRU alustas kaitseväelase Deniss Metsavase värbamisega 2007. aastal ning järgnevate aastate jooksul abistas ta Vene sõjaväeluuret, kogudes ja edastades välisriigile asutusesisest teavet, Eesti riigisaladusi ja vähesel määral ka salastatud välisteavet. Pjotr Volin tegutses rohkem kui poole lühema aja jooksul sidepidaja ning kullerina.

Värbamist soodustasid järjepidevad Venemaal käigud alates lapsepõlvest, mis võimaldasid GRU värbajatel tundma õppida Metsavase isiksuseomadusi ning nõrkusi, samal ajal hinnates väljavaateid pikaajaliseks hoolega varjatud kurnavaks agendisuhteks.

Värbamistsükkel võibki kesta aastaid. Metsavase käitumine võimaldas talle läheneda sobival hetkel juba konkreetse värbamisettepanekuga ning näiliselt laitmatust kaitseväelasest kujunes riigireetur aastaks 2008.

Tema isast sai kaasosaline aastaid hiljem, kuna 2014. aastani tohtisid kaitseväelased külastada Venemaad suuremate piiranguteta, kuid Venemaa agressioon Ukrainas tegi sellele võimalusele lõpu ja vajalikuks osutus vahendaja. Nii ajaliselt kui ka sisuliselt väiksem roll kajastub ka Volinile mõistetud karistuses.