Marti Kuusiku hüvitise nõude kohtulik arutelu lükkub edasi

 (37)
Uus valitsus annab ametivande
Marti KuusikFoto: Ilmar Saabas

Täna oli Tallinna halduskohtus eelistung endise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Marti Kuusiku nõude üle, milles Kuusik soovib riigilt saada 31 458 euro suurust hüvitist ametist lahkumise tõttu. Kohus palus Kuusikul kahe nädala jooksul nõuet täpsustada.

Vabariigi valitsuse seaduses seisab, et valitsuse liikmel, kes on ametist vabastatud valitsuse tagasiastumise, ministrile umbusalduse avaldamise tõttu või peaministri ettepanekul, on õigus saada hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses. Riigikantselei aga jättis Kuusiku hüvitisest ilma, kuna Kuusik lahkus valitsusest omal soovil.

Kuusik aga leiab, et ta päev ministriametis on siiski sellist hüvitist väärt, kuna teda olevat sunnitud ametist lahkuma. Seetõttu andis ta asja halduskohtusse, et tuvastada peaminister Jüri Ratase 30. aprillil saadetud kirja õigusvastasus ja tuvastada, et Kuusik vabastati ametist Ratase ettepanekul. Lisaks soovib ta kahjuhüvitist kuue kuu palga ulatuses, milleks on 31 458,36 eurot.

Kohus määras Kuusikule täna tähtaja 1. novembriks, et kaebuse nõudeid täpsustada ja esitada täiendavad seisukohad. Samuti tuleks neil täpsustada, mitut tunnistajat soovivad üle kuulata, sest seni soovitud 3 tunnistajat, kelle jutt üksteist dubleeriks ei ole kohtu hinnangul praktiline.

Seni on Kuusik soovinud tunnistajana kaasata Jüri Ratast, Mart Helmet ja Maritn Helmet.

Seotud lood:

Kohus andis teisele osapoolele seisukohtade esitamiseks tähtaja 22. novembriks. Edasine menetluse käik selgubki peale nende tähtaegade möödumist.

Kuusikule maksti ametist tagasiastumisel välja palk 1,5 tööpäeva eest. See on 374,5 eurot (proportsionaalselt töötatud ajale). Lisaks ka esindustasu 74,9 eurot (maksuvaba).

Kuusik ütles ametist taganedes, et tegi seda üksnes valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides. "Kinnitan jätkuvalt, et minu vastu esitatud süüdistused on laim – ma ei ole vägivallatseja," kinnitas Kuusik oma avalduses toona.