Leitud mürsud andsid tööd Lõuna-Eesti pommigrupi demineerijatele

 (2)
Leitud lõhkekehad
Valtina külast leiti üks 82mm miinipilduja miinFoto: Päästeamet

Lõuna päästekeskuse teatel käisid Lõuna-Eesti pommigrupi demineerijad nädalavahetusel Tartumaa Vedu külas, kus metsast oli leitud viis 57 mm soomustläbistavat mürsku.

Demineerijad võtsid mürsud oma valdusesse. Kuna mürskudel puudusid sütikud ja lõhkeaine, siis hävitamist need ei vajanud.

Tartumaalt Tartu vallast Tiksoja loodusrajalt leiti aga kolm 122mm mürsku ja Valgamaalt Karula vallast Valtina külast leiti üks 82mm miinipilduja miin. Demineerijad hävitasid lõhkekehad kohapeal.