Lähenemiskeeldu rikkunud ja eksnaist rünnanud mees pisteti kaheks kuuks pokri

 (8)
Lähenemiskeeldu rikkunud ja eksnaist rünnanud mees pisteti kaheks kuuks pokri
Foto: Scanpix, Panther Media

Viru ringkonnaprokuratuur taotles 33-aastase mehe vahistamist, kes rikkus korduvalt kohtuotsusega kohaldatud lähenemisekeeldu endise abikaasa suhtes.

Kohus pidas prokuratuuri taotluse põhjendatuks ning võttis kahtlustatavat kuni kaheks kuuks vahi alla.

Taotluse esitanud prokurör Sergei Listov rõhutab, et mees on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud. „Tänavu jaanuaris tunnistas Viru Maakohus mehe süüdi endise abikaasa tapmisega ähvardamises, lisaks kohaldati tema suhtes lähenemiskeeldu. Vaatamata sellele, et mehel oli keelatud läheneda kannatanule lähemale kui 100 meetrit ning suhelda temaga telefoni teel ja sotsiaalvõrgustiku kaudu, on ta korduvalt talle määratud keeldu rikkunud,“ selgitas prokurör Listov.

Ühtlasi esitati käimasolevas kriminaalasjas mehele kahtlustus ka vägivalla kasutamises endise abikaasa suhtes.

„Vägivaldse vahistatu püüded tungida järjekindlat endise abikaasa korterisse tekitasid nii korteriomanikule kui ka nende ühistele alaealistele lastele sügava emotsionaalse trauma ja hirmutunde,“ lisas Sergei Listov.

Kohus nõustus prokuratuuriga, et vahistamise kohaldamine on vajalik uute kuritegude toimepanemise vältimiseks ning kannatanu ja alaealiste laste kaitse tagamiseks.

Jõhvi politseijaoskonna uurija Ljubov Šarabanova sõnul lähenemiskeelu kohaldamine on kiire võimalus kannatanule inimväärne elukeskkond luua. „Lähenemiskeelu kohaldamise puhul ei ole tegu lihtsalt formaalse seadusest tuleneva terminiga. See on vahend, mille abil saab riik kannatanut aidata. Ning inimest, kes rikub kohaldatud lähenemiskeeldu, võetakse ka vastutusele,“ selgitas politseiametnik.