Kohus tunnistas Balti Kaitsekolledži kaks töötajat varguses süüdi

 (11)
Lisatud kaitseministeeriumi kommentaar!
Kohus tunnistas Balti Kaitsekolledži kaks töötajat varguses süüdi
Foto: Ago Tammik

Tartu maakohus tunnistas praeguse Balti Kaitsekolledži töötaja Jana Lundbladi (45) ja endise sama õppeasutuse töötaja Paul-Indrek Rajamäe-Volmeri (45) süüdi kolledži rahaliste vahendite omastamises ja mõistis neile tingimisi karistused.

Kolledžile tekitatud kahju summa oli ligi 31 500 eurot, milles 7000 on tagastatud.

Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Krista Tamm lisas, et kohus mõistis Lundbladi süüdi ka dokumentide võltsimises. Lundblad mõisteti aga õigeks kaitsekolledži vara üle 2800 euro suuruses summas omastamise katses.

Lundbladile mõisteti karistuseks ühe aasta ja kuue kuu pikkune tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga.

Rajamäe-Volmerile mõisteti ühe aasta ja nelja kuu pikkune tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga.

Rajamäe-Volmer peab lisaks kaitsekolledži esitatud tsiviilhagi katteks hüvitama 17 157,91 eurot.

Menetluskulude katteks peab Lundblad tasuma 832,95 eurot ja Rajamäe-Volmer 784 eurot. Mõlemad peavad lisaks tasuma valitud kaitsjale makstud õigusabi tasu.

Kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja asetäitja Peeter Kuimet ütles Delfile, et edasised otsused finantsjuhi osas teeb Balti Kaitsekolledž kui finantsjuhi tööandja.

"Kaitseministeerium ei näe võimalust, kuidas süüdimõistva kohtuotsuse korral saaks see inimene finantsjuhi ametikohal jätkata," märkis Kuimet.

Seotud lood:

Töötajad tasusid puhkusereiside eest kolledži rahadega

Kui esialgu oli mõlemale süüdistatavale esitatud süüdistus võõra vara omastamises ametiisikutena, siis kohtuvaidluses loobus Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kaire Hänilene sellest, leides, et süüdistatavad ei vasta praegu kehtiva seaduse tähenduses ametiisiku mõistele. Kohus nõustus prokuröriga.

Süüdistuse kohaselt pandi kuriteod toime erinevatel aegadel ajavahemikus 2008.–2010. aasta. Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendite järgi korraldasid Lundblad ja Rajamäe-Volmer Balti Kaitsekolledži töötajate puhkusereiside eest tasumise õppeasutuse eelarvevahenditest. Menetlusandmeil käisid õppeasutuse töötajad ja nende perekonnaliikmed õppeasutuse raha eest kokku viiel puhkusereisil erinevates Euroopa riikides.

Lundblad töötab alates 1. jaanuarist 2002 kaitsekolledžis pearaamatupidaja ja finantsosakonna juhataja ametikohal. Rajamäe-Volmer töötas 25. juunist 2008 kuni 20. juunini 2010 samas õppeasutuses staabiülema ja Eesti kontingendi vanema ametikohal.

Kokku tekitati kaitsekolledžile kahju summas ligi 31 500 eurot, millest on õppeasutusele tagastatud ligi 7000 eurot.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Kaitsepolitseiameti Lõuna osakond ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 10. juunil.