Kohus pidas 16-aastase mõrvas kahtlustatava uut vägivaldset kuritegu tõenäoliseks

 (120)
Oluliselt täiendatud! Kohus võttis 21-aastase Eduardi vahi alla
Eduard, kahtlustatav
Eduard, kahtlustatavFoto: Eduardi Facebooki konto

16-aastase poisi majja põletamises kahtlustatavatest kahest noormehest ühel, 21-aastane Eduardil on neli kehtivat karistust, millest pooled kriminaalkuritegude eest. Eduard võeti ka mõrvas kahtlustatavana täna vähemalt kaheks kuuks vahi alla.

Kaks aastat tagasi juulis mõisteti Eduard Tartu maakohtus süüdi mitmes kuriteos. Temale süüks pandud paragrahvid näitavad, et toona 19-aastane noormees oli toime pannud vägivallakuritegusid, aga oli osa ka pätipundist, mis tegeles süstemaatiliselt sissemurdmiste ja vargustega. Nende tegevuste eest veetis ta trellide taga nädal vähem kui kaheksa kuud.

Märgiline on aga fakt, et kui ta oli poole ajast juba ära istunud ja tingimisi enne tähtaega vabastamist taotles, hindas kohus tema järgmise vägivaldse kuriteo toimepanemise tõenäosust kahe aasta jooksul 69-protsendiliseks. Võika arveteklaarimise kahtlustuseni kulus kolm kuud vähem kui kaks aastat.

Enne esimest vangistust sai Eduard töövõimetuspensionit ja tarvitas enda väitel igapäevaselt alkoholi alates ajast, mil oli 16-17aastane. Tema kodune keel on vene keel ning eesti keele oskus polnud tal piisav, et jätkata õpinguid kutsekoolis, kuhu oli astunud peale põhikooli lõpetamist.

Viru vangla kahe aasta taguse iseloomustuse kohaselt ei hoolinud Eduard oma tegude tagajärgedest ja käitus mõtlematult, hoolimatult ja impulsiivselt ning tal puudus emotsioonidega toimetuleku oskus. Eduard keskendus enda heaolule, arvestamata negatiivsete tagajärgedega. Need vangla poolt edastatud iseloomustused olid suuresti põhjuseks, miks jättis kohus ta ennetähtaegselt vabastamata.

Seotud lood:

Eduardi positiivsete omadustena tõi kohus välja, et vanglas ei olnud teda distsiplinaarkorras karistatud ning vabaduses olnuks tal olemas töövõimetuspensioni näol garanteeritud sissetulek, aga ka elukoht.

Kui Eduard eelmise aasta märtsis jälle vabaks meheks sai, möödus vaid kuu, kui tal käed jälle raudu löödi. Nimelt oli ta jälle hakanud süsteemaatiliselt varastama ja teiste inimeste peal vägivalda rakendama. Mullu mais saadetigi ta taaskordviieks kuuks vanglasse ning pääses sealt septembris tingimusel, et ei pane kahe aasta pikkusel katseajal toime uut kuritegu.

See aga ei seganud tal toime panna väärtegusid - tänavu aprillis sai ta 40 eurot trahvi avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumise eest. Veel enne oma esimest vangistust 2016. aastal sai ta 700 eurot trahvi võimuesindaja solvamise eest. See moodustas ta ema sõnul veidi üle kahe kuu sissetuleku, mis oli tal töövõimetuspensioni näol.

Korra on Eduardi probleemset käitumist arutatud ka Tartu maakonna alaealiste komisjonis 2012. aastal, kui Eduard oli 14aastane.

Kohus võttis Eduardi vahi alla

Harju maakohus võttis täna 21-aastase Eduardi mõrvas kahtlustatavana vähemalt kaheks kuuks vahi alla.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Maarja-Liisa Sari sõnul esitas ta kohtule taotluse isiku vahistamiseks, kes kogutud tõendite kohaselt elumaja süütas.

Prokuröri sõnul nähtub vahistatud isiku eelnevast elukäigust ja käesoleva vahistamistaotluse aluseks olevatest kuriteo asjaoludest eriline küünilisus teiste inimeste elu ja tervise suhtes.

„21-aastane kahtlustatav on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud vägivallakuritegude toimepanemise eest, seega on tegemist inimesega, kellele on antud mitmeid võimalusi asuda seaduskuulekale teele, kuid ta ei ole neid võimalusi kasutanud. Seda ilmestab eeskätt asjaolu, et käesolev kuritegu on toime pandud katseajal,“ lisas Sari.

Teise kahtlustatavana kinni peetud 22-aastane mees, ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud. Edasise menetluse käigus vajab tema roll uuritavates sündmustes täpsustamist.

Kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 114 ehk mõrva käsitleva paragrahvi alusel viib läbi Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talitus, uurimist juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur.

Tartu Maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja võttis kahtlustatava kuni kaheks kuuks vahi alla.

Mis juhtus?

Pühapäeva hommikul sai häirekeskus teate, et Tartu vallas Kükitaja külas põleb elumaja. Päästjate saabudes ulatusid leegid akendest ja katuseharjast välja. Süüdatud elumajast leiti kustutustööde käigus 16-aastase noormehe surnukeha. Politsei tegi kindlaks ja pidas kinni kaks meest, keda on praeguste tõendite põhjal alust seostada raske kuriteo toimepanemisega.

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo politseileitnant Rain Vosman kirjeldas, et politsei kogus sündmuskohalt tõendeid, mis viitasid, et hoone võib olla süüdatud. „Kaasasime lisapolitseijõud, et teha eriliigilisi menetlustoiminguid ja teha võimalikult kiiresti kindlaks kahtlusaluste ring,” selgitas politseijuht.

„Politseioperatsiooni käigus pidasime eile ja ööl vastu tänast kinni kaks joobes meest vanuses 21 ja 22 aastat, keda on seni kogutud tõenditele tuginedes alust seostada raske kuriteoga. Kuigi noore inimese elu see tagasi ei too, saame kinnitada, et kahtlustatavad on kinni peetud ja arestimajas,” ütles Vosman.

Vale seltskond sai saatuslikuks?

Arvatavalt arvete klaarimise käigus elu kaotanud 16-aastane poiss hakkas sõbra sõnul vales seltskonnas liikuma pärast vanemate juurest väljakolimist.

„Kui ta kodunt välja visati, hakkas ta vale seltskonnaga suhtlema,” ütles hukkunu sõber Delfile. Ta märkis, et probleemidest hukkunu ja kahe kahtlustatava vahel võis teada ainult kolmik ise. „Ta ei rääkinud teistega sellistest asjadest väga,” ütles sõber.

Loe hukkunu konarlikust elukäigust lähemalt siit.

Fotod sündmuskohalt