Klassivenna mõrvari karistust ei kergendatud

 (31)
Klassivenna mõrvari karistust ei kergendatud
Corbis/Scanpix

Tallinna ringkonnakohus jättis jõusse klassivenna julmalt tapnud Keijo Martinile Pärnu maakohtus määratud kümneaastase vanglakaristuse, kuid tühistas osa paragrahve, mille alusel toona 17-aastane mõrtsukas oli süüdi mõistetud.

“Kohus otsustas jätta muutmata maakohtu otsuse osas, mis puudutas tapmist piinaval viisil, jätta muutmata Keijo Martinile mõistetud karistus,” kinnitas Delfile Tallinna ringkonnakohtu referent Tiiu Hunt. Samas tühistas ringkonnakohus Martini süüdimõistmise julmal viisl tapmises ja varguses.

Kümneaastane vanglakaristus on antud juhul maksimaalne karistus, sest kehtiva karistusseadustiku kohaselt ei või kuriteo toimepanemise ajal nooremale kui kaheksateistaastasele isikule mõista tähtajalist vangistust üle kümne aasta ega eluaegset vangistust. Karistuse kandmise aega arvatakse Martinil alates 19. juulist 2006, mil ta vahistati kahtlustatavana.

Martinilt mõisteti välja kriminaalmenetluse kuludena (sundraha, mitmesugused ekspertiisitasud, kaitsjatasu määratud kaitsja osalemise eest) 142038 krooni, samuti mõisteti temalt välja matusekulude ning tapetu riiete ja esemete rikkumisega tekitatud kahju katteks tapetu vanemate poolt esitatud tsiviilhagi summas 20970 krooni.

Süüdistuse kohaselt tappis Martin alaealisena 2006. aasta 21. mai õhtul Halinga vallas Pärnu-Jaagupi alevis Tallinna-Pärnu maantee lähedal metsas alaealise Sveni (s. 1990) piinaval viisil ning varastas tapetu taskust rahakoti koos sularaha ja garaaživõtmega ning mobiiltelefoni, mille purustas sündmuskohal surnukeha juures.

Eeluurimise ajal võttis Martin süü omaks, kohtumenetluse käigus ta end süüdi ei tunnistanud. Kaitsja palus Martini õigeks mõista süüstavate tõendite puudumisel.