Kaks politseiametnikku vallandati, kuna nad maksid reeglite vastaselt alluvatele preemiat

 (72)
RAKVERE POLITSEIMAJA
Foto on illustratiivneFoto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Käesoleval nädalal vabastas PPA peadirektor teenistusest kaks Jõhvi politseijaoskonna ametnikku ja määras ühele karistuseks noomituse, kuna üks ametnik maksis alluvatele sularahas preemiat selleks mitte ette nähtud viisil.

Politsei sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra selgitas, et distsiplinaarmenetluses sai kinnituse fakt selle kohta, et Jõhvi politseijaoskonna ametnikud rikkusid asutuses paika pandud tulemusliku töö eest lisatasu määramise nõudeid ja tingimusi.

„Ennetus- ja menetlustalituse juht määras sama talituse grupijuhile tulemustasu. Eelnevalt leppisid nad kokku, et grupijuht edastab osa tulemustasust oma alluvatele,“ selgitas Vahtra. Pärast tulemustasu laekumist panka edastas grupijuht ümbrikutes kuuele alluvale raha kokku summas 600 eurot. Rahasaajate hulgas oli neid ametnikke, kes ei oleks pidanud vastavalt kehtestatud kriteeriumitele lisatasu saama.

Toimunust sai tagantjärgi teada politseijaoskonna juht, kes jättis info toime pandud rikkumise kohta enda teada ega edastanud seda prefektile ja sisekontrollibüroole. „Rikkumise panid toime kolm juhti ning ilmselgelt ei ole selline käitumine eetiline ega töömoraali toetav. Politseijuhid peavad olema eeskujuks teistele politseinikele ning ühiskonnas laiemalt,“ kommenteeris sisekontrollibüroo juht.

Jõhvi politseijaoskonna juht kahetses toimunut ning võttis vastutuse juhi ametikohalt lahkudes. Menetluse käigus selgitas juht, et meeskond, kus rikkumine toime pandi, oli tema valitud ja ta tundis ennast meeskonna tegevuse eest vastutavana. Alates eelmise aasta sügisest teenib ametnik Ida prefektuuri piirivalvebüroos. Rikkumise eest määras talle peadirektor karistuseks noomituse.

Ennetus- ja menetlustalituse juht ning grupijuht kõrvaldati distsiplinaarmenetluse ajaks teenistusest. Käesoleval nädalal vabastati nad peadirektori otsusega teenistusest.

Karistustele eelnes PPA-s uurimine, mida alustati juba möödunud sügisel.