Hooletust lõkkepõletamisest süttis viis hektarit kuluheina ja metsanoorendikku


Kulupõleng. Pilt on illustreeriv.
Kulupõleng. Pilt on illustreeriv.Foto: Tiit Blaat

Täna päeval süttis suures ulatuses kulu Räpina vallas Haavapää külas.

Täna kell 13.15 teatati, et Põlvamaal Räpina vallas Haavapää külas süttis ohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest kulu. Prahilõke oli tehtud kõrge kuluheina keskele ning see süttis kui põletaja lõkke kõigest hetkeks järelevalveta jättis. Kiiresti leviva põlengu kustutustöödeks saadeti kohale kutselised päästjad Põlva, Räpina ja Värska päästekomandost ning vabatahtlikud Lasva komandost. Päästetöödele kaasati kaks kustutusvarustusega ATVd.

Tuli oli päästjate saabumise ajaks levinud kahe hektari suurusele alale ja liikus mööda võsaalust hoogsalt metsa poole. Põlengu kustutamine võttis ligi poolteist tundi. Tulekahju levis lõpuks ligi viiele hektarile ja kannatada sai isetekkeline metsanoorendik.

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud!
  • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.
  • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada põlevast materjalist ja kulust ning piirata kivide või pinnasevalliga
  • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega. See on, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad puude peenemad oksad.
  • Hoia lõkke läheduses esmased kustutusvahendid, näiteks ämber veega või tulekustuti.
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid.
  • Lõket tuleb järjepidevalt valvata.
  • Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või liivaga.
  • Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke põletamiseks rangemaid reegleid. Seepärast tuleb eeskirjadega omavalitsuse kodulehel tutvuda.
Tuleohutuse- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumine võib tuua kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi.

Infot ohutu lõkketegemise kohta saad lisaks küsida päästeala infotelefonilt 1524 või lugeda päästeameti ennetuslehelt www.kodutuleohutuks.ee.