Hobust julmal ja lubamatul viisil kohelnud naine mõisteti süüdi

 (4)
Odavad hobused
Foto: Eero Vabamägi

Pärnu maakohus mõistis täna kuue kuu pikkuse vangistuse naisele, kes pani oma tegevusetusega toime hobuse suhtes lubamatu teo, ohustas seeläbi looma tervist ja heaolu. Samuti võttis kohus ära Kärt- Katrinil (24) hobuse pidamisõiguse kaheks aastaks, teatas Pärnu maakohus.

Kärt- Katrin mõisteti süüdi talle kuulunud hobuse kohtlemises julmal viisil, pannes ohtu hobuse tervise ja heaolu, mis seisnes sellest et Kärt- Katrin ei andnud oma hobusele vajalikus koguses söögikõlblikku sööta ja ei võimaldanud hobusel vajalikul määral liikuda ega jälginud hobuse tervislikku seisukorda. Kärt- Katrinile mõistetud karistusest tuleb maha arvata eelvangistuses viibitud aeg kolm päeva ja naise karistust ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohus saadab hobuse äravõtmise küsimuse otsustamiseks pädevale asutusele ehk veterinaar- ja toiduametile.

Süüdistuse kohaselt Kärt- Katrin, kes olles loomapidajana kohustatud täitma loomakaitseseadusest tulenevaid nõudeid, kohtles talle kuuluvat hobust Vallatu Vincent alates 2015 kevadest Vändra vallas Pärnumaal julmal viisil. Kärt- Katrin ei andnud hobusele vajalikus koguses söögikõlbulikku sööta, ei võimaldanud vajalikul määral liikuda, ei jälginud hobuse tervislikku seisukorda ning hoidis haigestunud ja nõrka hobust ülestõstmise abistamiseks kasutatava plokkratta ning rihmade ja nööride abil järjepidevalt üleval. Samuti ei olnud hobusel muldpõrandal piisavalt allapanu, mistõttu olid tingimused hobusele liigniisked ning hobust ohustasid lohakile jäetud kiletükid ja vanad puitlauad. Sellise tegevusega tekitas Kärt-Katrin hobusele hulgaliselt tervisekahjustusi.

Seotud lood:

Süüdimõistetult mõisteti menetluskuludena välja sundraha 705 eurot.

Apellatsioonõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Pärnu maakohtule kirjalikult 7 päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.