FOTOD: Kuperjanovi jalaväepatalajoni sõdureid vedanud auto sõitis kokkupõrke vältimiseks kraavi

 (132)
Tegemist oli õppuse Raba käigus läbi viidud rännakuharjutusega

Täna õhtupoolikul vajus Võrumaal Meegomäe ja Puiga vahelisel teel kaitseväe sõiduk kokkupõrke vältimiseks kraavi. Autos viibinud kaitseväelased viga ei saanud.

"Täna pärast kella viit vajus Meegomäe ja Puiga vahelisel teel vastutuleva erasõidukiga kokkupõrke vältimiseks teepervele sõitnud kaitseväe sõiduk MAN teepervelt kraavi. Autos viibinud isikud kannatada ei saanud ning jätkavad õppust," ütles Delfile Kuperjanovi pataljoni 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser, nooremleitnant Jaanika Ojakõiv.

Tegemist oli Kuperjanovi jalaväepataljoni planeeritud õppuse Raba käigus läbi viidud rännakuharjutusega.

Õppusel osaleb pea 900 ajateenijat ja tegevväelast Kuperjanovi pataljoni staabist, jalaväe-, tagala- ja staabikompaniidest ning miinipildujapatareist. Lisaks tavapärasele pataljoni koosseisule osalevad õppusel luure, tankitõrje ja pioneeride erialarühmad 1. jalaväebrigaadist.

Õppusel kasutatakse imitatsioonivahendeid ja tegutsetakse peamiselt kaitseväe harjutusaladel, kuid osaliselt ka Võru linna lähiümbruse era- ja riigimaadel. Õppusel saadud kogemusi saavad üksused rakendada mais toimuval suurõppusel Kevadtorm 2017.