FOTOD | Kohus alustab Aivar Mäe kaebuse arutamist, täna kuulatakse üle tunnistajad

 (72)

Täna hakatakse Harju maakohtus arutama rahvusooper Estonia endise peadirektori Aivar Mäe kaebust talle määratud trahvi osas. Politsei karistas Mäed seksuaalse ahistamise eest väärteokorras.

Kell 10 alanud istungil oli plaanis kuulata üle tunnistajaid, kuid kohtule oli laekunud taotlus istung kinniseks kuulutada, kohus seda siiski kinniseks ei kuulutanud.

Aivar Mäe ei soovinud enne istungit menetlust kommenteerida. Tema kaitsja Paul Keres ütles enne istungit, et hetkel pole oodata muud kui õiglast otsust.

Taheti kinniseks kuulutada
Kohtuistungi algul selgus, et kinniseks kuulutamiks taotles kohtuväline menetleja PPA esindaja näol ja seda kõikide tunnistajate pereliikmete huve arvestades.

Paul Kerese hinnangul oli taotlus põhjendamatu, sest Aivar Mäe on üks kahest inimesest, kelle eraelu käsitlatakse ja teine osapool, kannatanu Lisanna Männilaan ei vaja samuti kaitset, kuna ta on juba samuti avalikult sellest rääkinud.

Tunnistajad ei kõnele Kerese sõnul oma eraelust, mistõttu on ka taotlus põhjendamatu.

Kohtuväline menetleja ütles, et üks kannatanu osapool on küll meediaga suhelnud, kuid pole kajastanud oma isikuandmeid. "Ma ei ole süvenenud nii põhjalikult meediaväljaannetesse," tunnistas ta, et päris kindel ta siiski pole. Tema sõnul on siiski tunnistajatel ka pered ja lapsed, mistõttu võib kahjustada nende erealu.

Keres tõi välja, et Männilaan on Postimehe veergudel juba oma nime alt Aivar Mäe kaasuse teemal sõna võtnud, mistõttu. Kohus jättis taotluse rahuldamata ja istung jäi avalikuks.
Seotud lood:

Kaebuse arutamiseks on planeeritud viis istungit.

Politsei karistas Mäed tänavu oktoobri lõpul seksuaalse ahistamise eest väärteokorras. Rahalise trahvi suurust ei ole politsei ega Mäe seni avaldanud. Mäe kaitsja Paul Keres on varem meedias öelnud, et summa pole suur, kirjutas Ekspress.

Samuti pole üldsusel teada, kus ja millal politsei poolt tuvastatud väärtegu toimus, kui palju oli kannatanuid ja mida Mäe seksuaalse ahistamise käigus tegi.

Advokaat Kerese sõnul pole tema klient politsei poolt ette heidetavat seksuaalset ahistamist toime pannud.

Veel enne rahatrahvi astus Mäe augusti lõpul ise Estonia juhi kohalt tagasi. Ta sai pärast lahkumist ka hüvitisena kuue kuu palga ehk ligi 40 000 eurot.

Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskond hakkas Mäe juhtumit uurima pärast 22. juuni Eesti Ekspressis ilmunud artiklit "Rahvusooper Estonia töötajad: direktor Aivar Mäe alandab ja ahistab naisi".

Paar päeva hiljem avaldas Mäe avaliku vabanduse inimeste ees, kes on pidanud tema käitumist "ebaviisakaks, ebaväärikaks ja mõnel puhul kohatuks".

Mäe sõnul on kõige põhjuseks tema "loomuomaselt ülemeelik huumorisoon ja karakter". Enda sõnul pole ta "kunagi soovinud kedagi alandada ega panna end ebaväärikalt tundma."

Aivar Mäe esindaja Paul Keres on lubanud koostada hagi ka Ekspress Meedia vastu.