FOTOD KOHTUST | Ihaste ratsakooli endine direktor mõisteti pedofiilias süüdi

 (191)
Täiendatud oluliselt: Villemson on veebruaris juba vaba mees

Ihaste ratsakooli endine direktor Marko Villemson peeti pedofiilias kahtlustatavana kinni augusti lõpul. Täna kinnitas kohus Villemsoni ja prokuratuuri vahel sõlmitud kokkuleppe, mille kohaselt tunnistati Villemson süüdi. Reaalselt peab ta vangis veetma vaid kuus kuud - veebruari lõpuks on Villemson väljas.

Villemsoni süüdistuses leiduv paragrahv näitab, et Villemson oli korduvalt olnud lapseealisega suguühtes või teinud temaga muud sugulise iseloomuga tegu. Samuti süüdistati Villemsoni lapseealise seksuaalses ahvatlemises, olles varem pannnud toime sarnase kuriteo.

Marko Villemson on töötanud eri tallides nii Eestis kui ka välismaal ligi 30 aastat. 2010. aastast sidus ta end Eesti rakendispordiga, ent lahkus positsioonidelt aastal 2018.

Tartu maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses Marko Villemsoni eespool mainitud paragrahvides süüdi ja mõistis talle karistuseks kolm aastat vangistust, millest tuleb kohe ära kanda kuus kuud.

Kohe ära kantava karistuse aja alguseks arvestatakse Villemsoni kahtlustatavana kinnipidamise kuupäeva, 27. augustit, mis tähendab, et vabadusse pääseb ta ilmselt juba veebruari lõpus.

Karistuse ülejäänud osa - kaks aastat ja kuus kuud vangistust - ei pöörata täitmisele, kui Villemson ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab talle katseajaks kooskõlas KarS §-ga 75 pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

KarS § 75 lg 1 järgi on Marko Villemson kohustatud käitumiskontrolli ajal järgima järgmisi nõudeid:

  • elama kohtu määratud alalises elukohas;
  • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;
  • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
  • saama kriminaalhooldusametnikult enne loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui 15 päevaks;
  • saama enne kriminaalhooldusametnikult loa, kui lahkub elukohast Eesti piires üle 15 päevaks;
  • saama kriminaalhooldusametnikult loa, enne kui lahkub Eesti territooriumilt ja viibib väljaspool Eesti territooriumi.


Kohus otsustas, et Marko Villemson on kohustatud käitumiskontrolli ajal osalema kriminaalhooldusametniku valitavas sobilikus sotsiaalprogrammis.

Delfi üritas kommentaari saada ka Villemsonilt, kuid teda valvavad korrakaitseametnikud tal seda anda ei lasknud ja suunasid ta uksest välja.

Villemsoni vahistamise päeval ütles Ihaste ratsakeskuse juhatuse liige Siim Nõmmoja, et uudis oli šokeeriv ja ootamatu kõigile nende töötajatele.

Nõmmoja sõnul teeb tall politsei ja lastekaitsetöötajatega igakülgset koostööd. "Soovime suunata kogu oma energia meil treenivate laste ja nende perede toetamisele," lisas ta.

Nõmmoja rõhutas, et ratsakool teeb kõik võimaliku, et tagada treenivate laste turvalisus ja heaolu. "Oleme võtnud ka ühendust meil treenivate laste vanematega ning pakkunud meiepoolset abi ja tuge."

Nõmmoja sõnul kõrvaldati ratsaklubi direktor Marko Villemson ametist ja tema kohustused jaotati teiste töötajate vahel.