FOTOD ja VIDEO KOHTUSAALIST: Assar Paulus püüdis viimase hetkeni kokkuleppele vastu seisnud jõugukaaslasi veenda

 (29)

Prokurör ja kaitsjad väljendasid 18. mail Assar Pauluse ja tema kaaskohtualuste süüasjas soovi minna kokkuleppemenetlusele, teiste seas ka Pauluse enda karistuse ja süü osas. Kohus andis kokkuleppele jõudmiseks aega tänaseni. Istung pidi algama kell 10, kuid kokkuleppele jõudmise osas kestsid vaidlused saalis peaaegu kella 11ni.

18. mail Harju maakohtus Assar Pauluse ja tema jõugu kohtuasjas toimunud istungil palusid prokurör ja kaitsjad vaheaega kokkuleppeläbirääkimiste pidamiseks 18 süüdistava osas, milleks kohtunik andis aega tänaseni.

Istung pidi täna algama kell 10, kuid veel ligi tund aega ei tulnud kohtunik saali ja ruumis käis prokuröri, kaitsjate ja süüdistatavate vahel intensiivne arutelu. Peale selle püüdis Assar Paulus paari süüalust, kes kokkuleppega nõusse ei tahtnud jääda, ümber veenda.

Kella 11 ajal tuli kohtunik saali ja istung algas. Riigiprokurör Andres Ülviste sõnas, et läbirääkimised olid kompromissi otsimise vaimus ja kaheksa süüdistatavat kirjutas kokkuleppele alla, kuid neli süüalust – Ats Pärnaste, Rünno Kristjuhan, Peep Havik ja Andres Vaik – seda ei teinud. Ülviste sõnul soovis kaks süüalust, et karistusest pool tuleks kanda reaalselt ja pool oleks tingimisi, kuid see pole võimalik.

Assar Pauluse kaitsja Küllike Namm rääkis, et süüdistatavaid on üle 20, aga kui kaheksa isikut on nõus kokkuleppele minema, siis langeks ära neid puudutava materjali läbi vaatamine, saalis oleks kaheksa kaitsjat vähem ja menetlusaeg lüheneks, mistõttu oleks tema sõnul ehk mõistlik menetlus kokkuleppega nõus olnute osas eraldada.

Seotud lood:

Üks neljast, kes kokkuleppele alla ei kirjutanud, oli Andres Vaik. Vaigu kaitsja avaldas soovi läbirääkimiste aega pikendada ja Vaigule teha uus meditsiiniline ekspertiis, viidates Vaigu erinevatele tervisehädadele.

Seda taotlust toetas ka Rünno Kristjuhani kaitsja. Kristjuhani kaitsja sõnas, et reaalseid läbirääkimisi prokuratuuriga ei olnud, vaid poolte seisukohad kuulati üksnes ära. "Ei saa nõustuda sellega, et prokuratuur oleks paindlik olnud," sõnas kaitsja, kelle sõnul tõmbas prokuratuur punase joone ning kvalifikatsioonist ega karistusest rääkida ei saanud. "See polnud paindlik kompromissi ega kokkuleppe leidmise viis," rõhutas kaitsja, kes toetas ka soovi kokkuleppele jõudmise aega pikendada.

Kohtunik Piret Liivo lausus, et kohus ei pea väga mõistlikuks läbirääkimisi pikendada, kuid on nõus, et Vaigu seisundi tervislik ekspertiis tuleks ära teha. Niisiis tehakse ekspertiis ja kohtusse naastakse 4. augustil, mil selgub ka, kas jätkatakse kokkuleppemenetlusega.

Ülviste sõnas, et prokuratuuril pole enam kuhugi järele anda, selleks pole vähimatki põhjust, ja seetõttu pole säärane lisaaeg kõige põhjendatum, kuid kohtunik viitas, et ekspertiis on vaja ära teha ja see, kas prokuratuur annab kusagilt järele, on prokuratuuri otsus. "Pall ei ole enam meie käes," lisas aga Ülviste, kes andis selgelt märku, et pakutu paremaks ei muutu – see kas võetakse vastu või kokkulepet ei ole.

Kohtumenetlusega jätkatakse niisiis 4. augustil. "Siis ei soovi enam kuulda taotlusi veel läbirääkimiste pikendamiseks," rõhutas kohtunik. 4. augustil on saalis ka kõik ülejäänud süüdistatavad, sest isegi kui osa süüaluseid menetlusest eraldatakse, jätkub kohtumenetlus teiste üle.

Kokkulepet soovisid möödunud korral Aire Urbanovitš, Alo Paluoja, Andres Vaik, Assar Paulus, Ats Pärnaste, Capital Inkasso OÜ, Erik Meier, Gennadi Starodubtsev, German Svetšnikov, Hanno Kivisild, Jaanus Kivimaa, OÜ Barbarossa Invest, Peep Havik, Ragnar Toom, Rünno Kristjuhan, Sivart Saarmann, Taago Vool ja Virgo Raudsepp.

Riigiprokurör Andres Ülviste rõhutas möödunud korral, et prokuratuur ei tagane ühestki süüdistusest, kuid menetlusökonoomika huvides on kokkulepped teatud tingimustel võimalikud.

Ülviste peab kokkulepet otstarbekaks, seda nii kohtu kui kõigi menetlusosaliste seisukohast, pidades silmas menetlusökonoomikat ja mõistlikku menetlusaega.

Algatus kokkuleppeks tuli kaitse poolelt. Hetkeseisuga ei näi Ülvistele võimalik, et kokkuleppele võidaks minna ka ülejäänud süüalustega.

"Selle kohtuasja eripäraks on suur maht, mis väljendub suures süüdistatavate arvus, sealhulgas kinnipeetavate arvus, kohtus uuritavate materjalide mahukuses, menetluskulude suuruses, mõistlikus menetlusajas," ütles Ülviste.

Süüdistuse kohaselt juhtis Assar Paulus (52) alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt andis Paulus vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele erinevaid korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid kuritegude organiseerimise, toimepanemise ja selle tulemusena saadud varalise kasu jaotamise kohta.

Kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimine ja kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele ning süüdistuse kohaselt kasutas Paulus oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks ka ettevõtteid.

Riigiprokuratuur süüdistab lisaks Paulusele kuritegeliku ühenduse juhtimises Andres Vaiku (53) ja Peep Haavikut (51), keda ähvardab süüdimõistmisel viie- kuni 15-aastane vanglakaristus.

Peale eelmiste astuvad erinevate süüdistustega kohtu ette Taago Vool (26), Jaanus Kivimaa (39), German Starodubtsev (44), Ats Pärnaste (39), Rünno Kristjuhan (49), Virgo Raudsepp (42), Sivart Saarmann (40), Erik Meier (44), Gennadi Svetšnikov (42), Rainar Soo (48), Alo Paluoja (38), Aire Urbanovitš (33), Aivo Hobolainen (49), Kaimo Kaasik (42), Hanno Kivisild (41), Mati Kullamäe (56), Erki Roos (42), Roman Krutõh (42), Peeter Kurg (50), Renita Kurg (38), Katrin Varusk-Kala (41), Ahti Paltser (34) ja Ragnar Toom (39) ning OÜ Capital Inkasso ja OÜ Barbarossa Invest.