Emily kasuisa avaldas valmisolekut maksta 50 000 eurot moraalse kahju eest

 (106)
Emily kasuisa Harju maakohtus
Foto: Ilmar Saabas

Eile harju maakohtus peetud istungil kinnitas 2-aastasele Emilyle raske kehavigastuse tekitamises süüdistatud Egert Must, et on nõus maksma 50 000 eurot moraalse kahju eest.

Emily praegune esindaja, tema isa Jost Pehlak esitas Egert Musta kohtuasjas talle 50 000 euro suuruse moraalse kahju nõude. Eile kohtus tunnistusi andnud Must vastas kohtuniku küsimusele, kas ta on nõus moraalse kahju hüvitamisega, et on nõus seda tegema.

Hetkel on pooleli ka Pehlaku ja Emily ema Keiti Voogre kohtuvaidlus lapse hooldusõiguse üle. Kuna see ootas juba sügisest kohtuotsust Keiti Voogrele esitatud lapse kehalise väärkohtlemise süüdistuse osas, mis teisipäeval ka tuli, peaks selgus hooldusõiguses saabuma lähiajal.

Kui kohus summa välja mõistab, kulub see lapse ravile ning selle kasutamise üle otsustab see vanem, kes tema hooldusõiguse kohtuvaidluse võidab.