Elmar Sepa advokaat: jääb arusaamatuks, miks pöörati otsus kohe täitmisele, kuigi ees seisab veel pikk vaidlus

 (227)
Elmar Sepa advokaat: jääb arusaamatuks, miks pöörati otsus kohe täitmisele, kuigi ees seisab veel pikk vaidlus.
Aivar Pilv ja Elmar Sepp kohtusaalis.Foto: Tiit Blaat

Pistise võtmises süüdi mõistetud ning kohtusaalist viieks kuuks vangi viidud Elmar Sepa kaitsja Aivar Pilve sõnul näitas tänane otsus, et kohtupraktikas on võetud selge suund karistuspoliitika järsule karmistamisele või on tegemist lihtsalt nn näidisprotsessiga.

"Kriminaalmenetluses, kus kaitsealune ja kaitsja taotlevad kohtualuse õigeksmõistmist, ei saa kunagi lõpptulemuses tulemuses kindel olla ja seda ette ennustada," rääkis Pilv Delfile.

"Antud juhul erinesid juba prokuröri poolt eranditult kõigile füüsilistest isikutest kohtualustele nõutavad karistused reaalse karistuse näol - näiteks Elmar Sepale 3,5 aastat reaalset vangistust - oluliselt senisest pikaajalisest kohtupraktikast. Prokurör põhjendas seda vajadusega efektiivsemalt võidelda korruptsiooniilmingutega. Ka kohus mõistes küll kohtualustele tingimisi kohaldatava vangistuse raames ka lühiajalise nn šokivangistuse põhjendas karistuse valikut eelkõige üld- ja eripreventiivse mõju suurendamise vajadusega," selgitas advokaat. 

Pilve sõnul ei pea ta advokaadina õigeks ja põhjendatuks karistuspoliitika ning kohtupraktika järske ja suuri muudatusi põhjendusega, et seeläbi reageeritakse väidetavalt ka eelnevalt toimunud juhtumitele, kus karistus on jäänud väidetavalt ebapiisavaks või pole olnud piisavalt mõjus.

"Karistuse kohaldamine peab lähtuma individualiseerimise põhimõttest ning lubamatu on eelneva karistuspoliitika väidetavate puuduste kõrvaldamine nn näidisprotsesside kaudu, mis rikub ka isikute võrdset kohtlemist seaduse ees," rääkis Pilv.

Vandeadvokaadi arvates on tänane kohtuotsus pretsedenditu ja harukordne analoogsete asjade kontekstis, et kohus pidas vajalikuks ilma igasuguste objektiivsete põhjusteta muuta kohtualuste suhtes koheselt tõkendit ning pöörata karistuse sisuliselt koheselt täitmisele juba maakohtu otsuse järgselt ning enne kohtuotsuse jõustumist.

"See on arusaamatu olukorras, kus ees seisab veel pikk vaidlus ning apellatsiooni- ja kassatsioonimenetlus," rääkis Pilv. "Seeläbi luuakse olukord, kus sisuliselt veel enne, kui kohtumenetlus jõuab lõpuni, on kaitsealune šokivangistuse ära kandnud ja vaidlus selle põhjendatuse üle muutub paljuski formaalseks. See ei ole kooskõlas õigusemõistmise ja võistleva menetluse põhimõtetega, sest hakkab nö etteulatuvalt mõjutama järgnevat menetlust," lisas vandeadvokaat.

Lisaks Tallinna linnaametnik Ivo Parbusele tunnistas täna Harju maakohus samas kriminaalasjas kohtu ees olnud Raivo Undi (50), Tallinna Farmaatsiatehase AS-i, Peeter Palusaare (42), Kaupmehe Arenduse OÜ, OÜ Woody, OÜ Metsailu, OÜ Constancia, AS-i Merko Ehitus ja Aleksander Raide tunnistas kohus süüdi pistise andmises, Toivo Susi (56), TLS Invest OÜ ja Tõnu Kortsu süüdi korduvas pistise andmises ning Elmar Sepa (52) ja SA Jüri Vilmsi Sihtkapitali süüdi pistise andmisele kihutamises ja sellele kaasa aitamises. Kõikidele füüsilistele isikutele mõisteti reaalne vanglakaristus ning mehed viidi kohtusaalist otse kinnipidamisele.