Eakas mees lõi oma kassi haamriga maha, politsei alustas väärteomenetlust. Loomakaitse-entusiastid sellega rahul ei ole

 (133)
Kass
KassikäpadFoto: Anni Õnneleid

Haapsalus hukkas omanik oma kassi teda uputades ja mitmel korral lüües. Loomapääste mõistab hukka politsei, kes ei tõlgenda juhtumit looma julma kohtlemisena, kuid peab seda lubamatuks teoks.

Facebookis Loomapääste grupis ja grupi asutaja Heiki Valneri blogis levib lugu, kuidas aprillis hukkas Haapsalus elav eakas mees uputamise ja haamriga löömise läbi oma kassi. Tapmisprotsessi on jäädvustanud videosse naaber, kes selle Loomapääste grupile saatis. Heiki Valner omakorda edastas mõned nädalad tagasi info politseile sooviga alustada kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb looma julma kohtlemist.

Politsei aga ei pea omaniku tegu julmaks looma kohtlemiseks. "Politseile avaldusega laekunud materjalidest nähtub, et tegemist on looma hukkamisega ja inimesel oli selleks olemas tahtlus, kuid ei ole tuvastatav, et looma hukkajal oleks olnud kindel soov looma julmalt kohelda," selgitas Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmits Delfile.

Heiki Valner taunib oma postituses politsei otsust ja usub, et mõttetu on politseile teatada looma piinamisest. Ka Loomapääste grupi liikmed peavad politsei otsust häbiväärseks ja mõistavad selle hukka.

Juhtivuurija Palmits rõhutab, et looma tapnud inimese teos ei selgu "eriline jõhkrus ja äärmine hoolimatus", mistõttu ei alustatatud kriminaalmenetlust eelmainitud paragrahvi alusel.

"Küll aga nähtub selgelt inimese soov looma elu lõpetada ja kuigi ei ole tuvastatav, et ta teeb seda julmal viisil, on tema tegu igal juhul lubamatu," sõnas Palmits. Ta kinnitas, et juhtumi osas alustati väärteomenetlus loomakaitseseaduse paragrahvi alusel, mis käsitleb looma suhtes lubamatu teo toimepanemist.

Lääne Prefektuuri pressiesindaja Kristi Raidla lisab, et politseisse avalduse saatnud Heiki Valneril on õigus teha kümne päeva jooksul kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta kaebus Lääne ringkonnaprokuratuurile.