Dokumendivõltsijate jõuku vedanud pensionär manipuleerib karistusest pääsemise nimel tervisega

 (117)
Kohus
Ljubov Genrihson 2017. aastal kohtusFoto: Karin Kaljuläte

Kaks aastat tagasi algas kohtuprotsess massiliseses dokumendivõltsimises süüdistatava Ljubov Genrihsoni üle, kelle äriplaaniks oli Eesti kodakondsusega äritsemine. Kohtuprotsessi pidamist raskendab aga asjaolu, et naine jätab enne istungeid võtmata talle määratud ravimid, et kohtupidamisest pääseda.

Genrihsoni kaasusel lõppu ei paista. Terviseekspertiis tuvastas, et naine ei ole piisavalt haige, et teda saaks tervislikel põhjustel kohtu alt vabastada, sest ravimite abil võiks ta olla püsivalt seisundis, mis võimaldaks tal kohtuistungitel murevabalt osaleda.

Genrihsoni taktika on aga jätta ravimid enne istungit võtmata, et siis istungi ajal lasta endale kiirabi kutsuda, kes tuvastaks kehva tervise ja see tipnebki istungi tühistamisega. Peale istungit jätkab naine ravimite võtmist ja elab normaalset vaba inimese elu kuni järgmise istungini.

Sellise olukorra lahendamiseks ei olegi midagi tarka ette võtta. Prokurör on küll taotlenud naise vahistamist, ent maakohus jättis selle rahuldamata, tuues välja, et põhiseaduse kohaselt on süüdistataval õigus kehalisele puutumatusele ja õigus ise vabalt otsustada, antud juhul siis ravimite võtmise osas.

"Need põhiseaduslikud õigused eeldavad kohtu hinnangul ka seda, et isikul, kes põeb ravimatut haigust, on õigus otsustada, kas ta ravib ennast või jätab vajalikud ravimid võtmata ning õigus seada selliselt oma elu ohtu. Kohus ei saa menetluse tagamiseks kohustada isikut ravimeid võtma, samuti ei ole kohtu arvates põhjendatud sellises olukorras tema suhtes tõkendina vahistamise kohaldamine," põhjendas kohus.

Seotud lood:

Kohtule on kriminaalasja materjalidest teada, et ka vanglas viibimise ajal on Ljubov Genrihson ravist keeldunud. "Muu hulgas nähtub ravidokumentidest, et isik "peidab ravimeid" ja "sülitab ravimeid välja", seega ei ole ka vangistuses viibides võimalik tagada, et Ljubov Genrihson järgiks ravijuhist ning oleks seega püsivalt seisundis, mis võimaldaks kohtuistungeid tema osalusel läbi viia," teatas kohus.

Prokuratuur vaidlustas kohtuotsuse ringkonnakohtus ja täna toimus ka istung, kus oli ettenähtud vaide arutamine, kuid mõistetavatel põhjustel sinna kedagi ei ilmunud. Nimelt oli juhuslikult samale ajale määratud teises kohtumajas Genrihsoni süüdistav istung, kuhu ta endale kiirabi lasi kutsuda.

Kuna määruskaebuse tähtaeg veel jookseb, siis lükkas kohus istungi aja edasi, kuid hetkel veel uut istungi aega ei määratud. Tegelikult ei ole kaebuse tähtaeg veel jooksmagi hakanud, sest Genrihson palus saada selle vene keelset tõlget, mida on talle üritatud edastada eelmisest esmaspäevast. Tähtajaks on 15 päeva, mis hakkab jooksma kaebuse süüdistatavale või ta kaitsjale kättetoimetamise ajast.

Küll aga on paika pandud järgmine Genrihsoni süüdistust sisaldav kohtuistung, mis peaks toimuma 10. juunil. Kõikide eelduste kohaselt jätab Genrihson aga jälle rohud võtmata ja mingit sisulist arutelu seal istungil ei tule.

68-aastast Ljubov Genrihsoni süüdistatakse kuritegeliku ühenduse juhtimises. Tema heaks töötasid ka mitmed PPA töötajad, kes tegid kõik selleks, et Genrihsoni kliendid saaksid elamisloa või Eesti kodakondsuse, võltsides selle jaoks riiklikke dokumente, sealhulgas näiteks keeleeksami tulemusi, elamislube, kodakondsuse saamise aluseks olevaid dokumente ja arstitõendeid.

Genrihsoni tegemistest detailsemalt kirjutas ka Eesti Päevaleht 2017. aastal, kui Genrihsoni käsilased oma karistuse said. Toona tunnistas jõugu juht end süüdi vaid osaliselt. Mitmed tema käsilased läksid prokuratuuriga oportuniteedi teed pidi. Genrihsonile esitatud süüdistuse puhul ei ole aga oportuniteedi kohaldamine võimalik.