DELFI FOTOD: VAATA kohti, kus Dikajevi jõuk salakohtumisi pidas, puhkamas käis, võlgu sisse nõudis ning omasid pekstes "õiglust" nõudis

 (62)
DELFI FOTOD: VAATA kohti, kus Dikajevi jõuk salakohtumisi pidas, puhkamas käis, võlgu sisse nõudis ning omasid pekstes "õiglust" nõudis
Foto: Delfi/Eesti Päevaleht, kollaaž

Möödunud nädalal lõi avalikkuses laineid Eesti allmaailmas tuntud Haron Dikajevi ja tema kuritegeliku jõugu suhtes alanud kohtuasi. Prokuratuuri esitatud süüdistust ja sellest välja koorunud jõugu hierarhiat kajastas Delfi põhjalikult, ent mõnevõrra tähelepanuta jäid võtmeobjektid antud kohtuasjas. Nüüd toomegi välja objektid ja asukohad, mis olid selle kuritegeliku ühenduse toimimise ja tegevuse seisukohalt märkimisväärsed.

Nagu varasemalt meedias öeldud, siis prokuratuurile teadaolevalt toimis nimetatud kuritegelik ühendus vähemalt alates 2011. aasta augustikuust. Koos ühenduse juhi Haron Dikajeviga kuulus kuritegelikku ühendusse alates 2011. aasta augustikuus ka Sergei Džavakjan ning Sergei Primak. Sama aasta detsembrist kuulus ühendusse Sergei Džavakjani poolt värvatud Robert Raag.

Kolm kuud hiljem, märtsis 2012 liitus Tanel Mandelkorn ning kuu aega hiljem ka Jevgeni Podolinski, Vitali Kaer, Sergei Niinemets ja Artur-Ažari Simonov. Alates 2012. aasta augustist kuulusid kuritegelikku ühendusse ka Grigori Bagatõi ja Aleksandr Dmitruk ning alates 2013. a aprillist ka Dmitri Sidorenko. Seega, kokku oli erinevatel ajahetkedel jõugus kolmeteist liiget. Lisaks kasutati varifirmade loomiseks ja kelmuste läbiviimiseks ühenduse heaks töötavaid nn tankiste.

Märkuseks: osa neist asukohtadest ei ole jõuguga muud moodi seotud, kui vaid neid kasutati omanike ja personali teadmata väidetavalt erinevateks kohtumisteks, nõupidamisteks ning karistusaktsioonideks.

Seotud lood:

Jõugu staap ja Dikajevi "kontor" - Tartu mnt spordiklubi

Kuna sellisel konspiratiivselt tegutseval ühendusel oli vaja kuskil avalikkuse eest varjatuna käia koos oma plaane haudumas ning probleeme lahendamas, siis peamiseks selliseks kohaks sai Tallinnas Tartu maanteel asuv spordiklubi Turpal. Nimetatud kohast sai ühenduse juhi Haron Dikajevi nn tööruumid ja kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamis- ning treeningpaik ja see üüriti teadaolevalt 2012. a jaanuaris. Üürilepingu nimetatud objekti rendiks sõlmis kuritegeliku ühenduse poolt Restoran Privat OÜ esindajana ühenduse liige Sergei Primak, kes tasus pooleteise aasta vältel ruumide eest vähemalt 1500 euro suurust kuuüüri.

Sooviga varjata ruumide kasutajate tegelikku identiteeti, asutas jõugu liige Tanel Mandelkorn samale aadressile 2012. aastal MTÜ Spordiklubi Turpal EST ning maksis sularahas 2013. aasta augustis ja septembris MTÜ Spordiklubi Turpal EST nimel ka üüri.

Dikajevi kuritegeliku ühenduse liikmetel oli vajadusel (ning loomulikult Dikajevi nõusolekul) võimalik temaga spordiklubis suhelda. Süüdistuse kohaselt korraldati seal ühenduse nõupidamisi ja kokkusaamisi, hierarhias madalamal positsioonil olevatel liikmetel oli sealjuures objektile piiratud juurdepääs.

Lisaks viidi klubisse aegajalt ka tehnikat, mis kelmuse teel ja tankiste kasutades omandati. Näiteks leiti sealt Lasnamäe Centrumist järelmaksu peale ostetud printer.

Brigadir Džavakjani meeliskohad - Krabi Bowling Lasnamäel

Dikajevist madalamal positsioonil olev Sergei Džavakjan kasutas omakorda enda alluvuses ning järelevalve all tegutsevate jõuguliikmete omavahelisteks kokkusaamis- ja nõupidamiskohtadena mitmeid paiku ja üks nendest oli Lasnamäel Punasel tänaval asuv Krabi OÜ restoran Krabi Bowling.

Krabi Bowlingus ajas oma asju peamiselt Džavakjan, kes käis seal koos ühenduse teiste liikmetega. Näiteks süüdistuse järgi oli Dikajev oma tegevuse ja käitumisega kujundanud aastate jooksul endale maine, et tema abil on võimalik lahendada selliseid (võla)probleeme, mille lahendamiseks ei saa ja ei taheta pöörduda legaalsete institutsioonide poole. Nii pöörduti 2010. a suvel raha tagasisaamiseks Dikajevi poole seoses umbes 300 000 euro suuruste võlgadega ning võlgade tagasimaksmiseks hakkas võlgnik mõne aja pärast töötama Dikajev kontrolli all olevas äriühingus Saad Grupp OÜ ning maksma jõugu kontrolli all tegutsevale äriühingule OÜ Primalend iga kuu 45 000 eesti krooni (eurole ülemineku järel arvestati summa ümber eurodesse). Mõnda aega käiski võlgnik Dikajevile raha viimas justnimelt Krabi restoranis, kus raha vastuvõtmise juures viibisid mõned ühendusse kuuluvad isikud.

Nimetatud asukohas toimus teadaolevalt ka intsident, kui ühenduse liige Eduard Oleinik sundis seal 2013. aastal Vladimiri-nimelist meest tasuma kolmandatele isikutele 2000-eurost võlga, millest Oleinik võttis tasuna 50 protsenti endale ja mille jagas kuritegeliku ühenduse teiste liikmetega.

Brigadir Džavakjani meeliskohad - Attimo pitsarestoran

Tallinnas Peterburi teel asuv Attimo pitsaretsoran oli samuti koht, kus brigadir Džavakjan väidetavalt oma musta äri ajas.

Restoran Privat - Dikajevi isiklik lemmik

Selle Sergei Primakile kuuluva Viimsis asuva restoraniga seoses käis jõugul vilgas tegevus. Seda, et tegemist oli jõugu jaoks olulise kohaga, näitab tõik, et süüdistuse kohaselt nõudis Dikajev sellest objektist endale Primakilt osalusena 10 protsenti ning et Dikajev osales isiklikult aeg-ajalt restoranis toimuvatel kohtumistel ja nõupidamistel.

Ametlikult restoran Privatile kuuluv sõiduk BMW X5 sai hiljem ka jõugu käibemaksupettuste skeemi oluliseks osaks, kuna see auto oligi nn seemneks, mis aitas süüdistuse järgi sadadesse tuhandetesse ulatuva autode ostu ja müügi skeemi püsti panna.

Samuti tasub mainida, et ühenduse nn brigadir koos teiste kambajõmmidega otsustas ühel heal päeval millegipärast Privatile kuuluva sõiduki BMW 525i oma naise jaoks lihtsalt omastada. Selle eest on ta samuti kohtu all.

Süüdistuse kohaselt kasutati restorani kontot aegajalt ka pettuste läbiviimiseks.

Puhkekeskus Primalend - puhati närve ja lasti käed käiku

Aeg-ajalt käisid kuritegeliku ühenduse liikmed aega veetmas ja tervist kosutamas Raplamaal Kohila vallas Loone külas, Dikajevi elukaaslase Kristina poolt opereeritavas puhkekeskuses OÜ Primalend, kus töötas administraatorina kuritegeliku ühenduse liige Aleksandr Dmitruk (seni, kuni ta 2013. aastal varavastaste kuritegude eest kinni peeti).

Tegemist paistis olevat kohaga, kus jõuk tõesti ennast välja elas ja kus ärist puhati. Nimelt süüdistuse kohaselt peksis Dikajev nimetatud puhkekeskuse territooriumil kuu aega enne kinnipidamist harjavarrega puhkekeskuses enda alluvuses töötavat inimest. Lisaks lõi brigadir Džavakjan 2013. aasta märtsi õhtusel ajal sealsamas väidetavalt ühenduse liikmete Tanel Mandelkorni, Dmitri Sidorenko ja Vitali Kaera juuresolekul samuti ühenduse liikmele Aleksandr Dmitrukile korralduse mitterahuldava täitmise eest korduvalt rusikaga näkku sellise jõuga, et viimane kaotas tasakaalu ja kukkus.

Puhkekeskuse ärinime kasutas Dikajev ka näiteks eelpool mainitud võlgnikult välja nõutud raha korjamiseks.

Karistusaktsioonide toimumiskohad - Siili asum ja armeenia restoran


Avalikkuse eest on juba läbi käinud tõik, et Dikajev juhtis organisatsiooni väidetavalt väga karmi käega. Nii näiteks kasutati ka sõnakuulmatuse või vastuhaku eest ka omaenda jõugu liikmete suhtes vägivalda. Siin tulevadki mängu Lasnamäel asuv armeenia kohvik-restoran ning Tabasalus asuv Siili alevik.

Nimelt peksid süüdistuse koahselt ühenduse liikmed Sergei Džavakjan, Tanel Mandelkorn, Vitali Kaer, Jevgeni Podolinski, Grigori Bagatõi kuritegelikus ühenduses väljakujunenud reeglite vastu eksimise eest 2013. aasta 20. mail kella 20.30 ajal Tallinnas Peterburi teel asuva armeenia kohvik-restoran Aparan juures läbi kuritegeliku ühenduse liikme Artur-Ažari Simonovi ning koos temaga eksimuse toime pannud, kuid kuritegelikku ühendusse mittekuuluva Olegi.

Samuti käisid kuritegelikus ühenduses antud korralduste täitmisele vastuhaku eest Sergei Džavakjan, Dmitri Sidorenko, Vitali Kaer ja Jevgeni Podolinski umbes kuu aega hiljem hilisõhtusel ajal Harjumaal Harku vallas Tabasalu alevikus Siili tänaval Sergei Primaki kodus kuritegeliku ühenduse liiget nö korrale kutsumas, mille käigus lõi Dmitri Sidorenko Sergei Primakile rusikaga näkku sellise jõuga, et Sergei Primak kaotas tasakaalu ja kukkus.

Süüdistuse sisu

Tänavu 22. jaanuaril esitas riigiprokuratuur süüdistuse 18 inimesele, kellest enamikule pannakse süüks 50-aastase Haron Dikajevi juhitud kuritegelikku ühendusse kuulumist.

Mõistmaks paremini jõugu toimimist, lisame siia veelkord graafiku ühenduse väidetavast hierarhiast:

50-aastast Haroni süüdistatakse aastaid tegutsenud kuritegeliku ühenduse juhtimises, kuhu kuulus lisaks temale 12 meest, neist enamikku on varem korduvalt kriminaalkorras karistatud, teatas riigiprokuratuur. Viit inimest süüdistatakse kuritegeliku ühenduse tegevusele kaasaaitamises.

Süüdistuse järgi rahastas kuritegelik ühendus enda tegevust erinevate majandus- ja varavastaste kuritegude toimepanemisega. Muuhulgas pandi toime käibemaksupettusi, millega tekitati Läti ja Leedu Vabariigile sadade tuhandete eurode ulatuses kahju. Eeluurimisel kogutud andmete järgi finantseeriti ühendust samuti Eestis toimepandud kelmustega, millesse kaasati inimesi, kes soostusid tasu eest vormistama oma nimele järelmaksu- ja laenulepinguid. Selle tulemusena sai ühendus enda omandusse tehnikat ja sularaha.

Süüdistatavatele heidetakse ette ka kehalist väärkohtlemist, omavolilist sissetungi, omastamist, dokumendi võltsimist ja selle kasutamist, tulirelva helisummuti ebaseaduslikku käitlemist, suures koguses narkootikumide käitlemist ning liikluskuritegusid. Viit inimest, kes kuritegelikku ühendusse ei kuulunud, süüdistatakse selles, et nad aitasid oma tegevusega ühenduse liikmetel erinevaid kuritegusid toime panna.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo pidas ühenduse liikmetest enamiku kinni mullu aprillis ja juunis. 50-aastane Haron peeti kinni mullu juuni lõpus ning Harju Maakohus võttis ta 1. juulil vahi alla. Lisaks Haronile viibivad käesoleva kriminaalasja raames täna vahi all veel neli süüdistatavat.

Lisaks Haronile süüdistatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises Sergei Džavakjan (44), Tanel Mandelkorn (34), Grigori Babatõi (37), Vitali Kaer (30), Sergei Niinemets (41), Eduard Oleinik (49), Jevgeni Podolinski (37), Sergei Primak (41), Robert Raag (41), Dmitri Sidorenko (45) ja Arturi Simonov (26).

Eelmistele lisaks astusid kohtu ette kelmuses süüdistatuna Aleksandr Varlamov, Aleksandr Dmitruk, Aleksandr Nikolajev ja Valeri Dementjev ning omavolilises sissetungimises süüdistatuna Irina Sõssujeva ja suures ulatuses maksude tasumisest hoidumisele kaasaaitamises süüdistatav Andrei Jermolajev.

Kriminaalmenetlust alustati 2012. aasta lõpus, seda viis läbi keskkriminaalpolitsei ning juhtis riigiprokuratuur.

Kohtus süüdimõistmisel karistatakse kuritegeliku ühenduse loomise ja juhtimise eest viie- kuni viieteistaastase vangistusega, sinna kuulumise eest kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.