DELFI FOTOD: Allilmaliider Haron Dikajev ja tema jõuk prokuratuuriga tänaseks kokkuleppele ei jõudnud

 (28)
DELFI FOTOD: Allilmaliider Haron Dikajev ja tema jõuk prokuratuuriga tänaseks kokkuleppele ei jõudnud
Foto: Rauno Volmar

Harju maakohtus jätkub täna kohtuasi allilma ühe liidri Haron Dikajevi ja tema poolt väidetavalt juhitud kuritegeliku jõugu üle. Tänase istungi alguses selgus, et prokuratuur ja kohtualused pole seniks kokkuleppele jõudnud ning kohtuasi jätkub üldmenetluses.

Nimelt esitas oktoobri esimesel poolel toimunud istungil Dikajevi kaitsja kohtule taotluse vaheaja tegemiseks. Sama tegid ka teiste kohtualuste kaitsjad ehk koos Dikajeviga oli prokuratuuriga läbi rääkimas kõik kohtu all olevad 18 inimest.

Kohus andiski menetluspooltele aega kokkuleppeläbirääkimisteks, kuid nende lõpptulemusena kokkulepet täna ikkagi ei sünni, sest prokuratuur ei olnud nõus osade kohtualuste seisukohtadega.

"Täna ei ole me veel valmis selleks, et taotleda kriminaalasja jätkamist täismahus kokkuleppemenetlusena. Läbirääkimised veel käivad, aga teen ettepaneku jätkata täna ikkagi üldmenetlusena," ütles riigiprokurör Vahur Verte.

Kohus nõustus prokuröri ettepanekuga ja seega jätkubki tänane istung üldmenetluse korras ning edasi minnakse kohtulike tõendite uurimisega.

Tänavu 22. jaanuaril esitas riigiprokuratuur süüdistuse 18 inimesele, kellest enamikule pannakse süüks 50-aastase Haron Dikajevi juhitud kuritegelikku ühendusse kuulumist.

50-aastast Haroni süüdistatakse aastaid tegutsenud kuritegeliku ühenduse juhtimises, kuhu kuulus lisaks temale 12 meest, neist enamikku on varem korduvalt kriminaalkorras karistatud, teatas riigiprokuratuur. Viit inimest süüdistatakse kuritegeliku ühenduse tegevusele kaasaaitamises.
Süüdistuse järgi rahastas kuritegelik ühendus enda tegevust erinevate majandus- ja varavastaste kuritegude toimepanemisega.

Seotud lood:

Muuhulgas pandi toime käibemaksupettusi, millega tekitati Läti ja Leedu Vabariigile sadade tuhandete eurode ulatuses kahju. Eeluurimisel kogutud andmete järgi finantseeriti ühendust samuti Eestis toimepandud kelmustega, millesse kaasati inimesi, kes soostusid tasu eest vormistama oma nimele järelmaksu- ja laenulepinguid. Selle tulemusena sai ühendus enda omandusse tehnikat ja sularaha.

Süüdistatavatele heidetakse ette ka kehalist väärkohtlemist, omavolilist sissetungi, omastamist, dokumendi võltsimist ja selle kasutamist, tulirelva helisummuti ebaseaduslikku käitlemist, suures koguses narkootikumide käitlemist ning liikluskuritegusid. Viit inimest, kes kuritegelikku ühendusse ei kuulunud, süüdistatakse selles, et nad aitasid oma tegevusega ühenduse liikmetel erinevaid kuritegusid toime panna.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo pidas ühenduse liikmetest enamiku kinni mullu aprillis ja juunis. 50-aastane Haron peeti kinni mullu juuni lõpus ning Harju Maakohus võttis ta 1. juulil vahi alla. Lisaks Haronile viibivad käesoleva kriminaalasja raames täna vahi all veel neli süüdistatavat.

Lisaks Haronile süüdistatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises Sergei Džavakjan (44), Tanel Mandelkorn (34), Grigori Babatõi (37), Vitali Kaer (30), Sergei Niinemets (41), Eduard Oleinik (49), Jevgeni Podolinski (37), Sergei Primak (41), Robert Raag (41), Dmitri Sidorenko (45) ja Arturi Simonov (26).

Eelmistele lisaks astusid kohtu ette kelmuses süüdistatuna Aleksandr Varlamov, Aleksandr Dmitruk, Aleksandr Nikolajev ja Valeri Dementjev ning omavolilises sissetungimises süüdistatuna Irina Sõssujeva ja suures ulatuses maksude tasumisest hoidumisele kaasaaitamises süüdistatav Andrei Jermolajev.

Kriminaalmenetlust alustati 2012. aasta lõpus, seda viis läbi keskkriminaalpolitsei ning juhtis riigiprokuratuur.
Kohtus süüdimõistmisel karistatakse kuritegeliku ühenduse loomise ja juhtimise eest viie- kuni viieteistaastase vangistusega, sinna kuulumise eest kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.