Assar Pauluse jõugu kohtuasi võib lõppeda kokkuleppega nii Pauluse kui 17 teise kohtualuse osas

 (50)
Prokurör: me ei tagane ühestki süüdistusest
Assar Pauluse kohtuasi
Foto: Karin Kaljuläte

Assar Pauluse ja tema kaaskohtualuste süüasjas on prokurör ja kaitsjad väljendanud soovi minna kokkuleppemenetlusele, teiste seas ka Pauluse enda karistuse ja süü osas.

Täna Harju maakohtus Assar Pauluse jt kohtuasjas toimunud istungi palusid prokurör ja kaitsjad vaheaega kokkuleppeläbirääkimiste pidamiseks 18 süüdistava osas. Need on Aire Urbanovitš, Alo Paluoja, Andres Vaik, Assar Paulus, Ats Pärnaste, Capital Inkasso OÜ, Erik Meier, Gennadi Starodubtsev, German Svetšnikov, Hanno Kivisild, Jaanus Kivimaa, OÜ Barbarossa Invest, Peep Havik, Ragnar Toom, Rünno Kristjuhan, Sivart Saarmann, Taago Vool ja Virgo Raudsepp.

Kohus andis prokurörile ja kaitsjatele aega kokkuleppele jõuda 10. juunini.

Riigiprokurör Andres Ülviste rõhutas, et prokuratuur ei tagane ühestki süüdistusest, kuid menetlusökonoomika huvides on kokkulepped teatud tingimustel võimalikud.

Ülviste peab kokkulepet otstarbekaks, seda nii kohtu kui kõigi menetlusosaliste seisukohast, pidades silmas menetlusökonoomikat ja mõistlikku menetlusaega.

Algatus kokkuleppeks tuli kaitse poolelt. Hetkeseisuga ei näi Ülvistele võimalik, et kokkuleppele võidaks minna ka ülejäänud süüalustega.

"Selle kohtuasja eripäraks on suur maht, mis väljendub suures süüdistatavate arvus, sealhulgas kinnipeetavate arvus, kohtus uuritavate materjalide mahukuses, menetluskulude suuruses, mõistlikus menetlusajas," ütles Ülviste.

Süüdistuse kohaselt juhtis Assar Paulus (52) alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt andis Paulus vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele erinevaid korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid kuritegude organiseerimise, toimepanemise ja selle tulemusena saadud varalise kasu jaotamise kohta.

Kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimine ja kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele ning süüdistuse kohaselt kasutas Paulus oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks ka ettevõtteid.

Riigiprokuratuur süüdistab lisaks Paulusele kuritegeliku ühenduse juhtimises Andres Vaiku (53) ja Peep Haavikut (51), keda ähvardab süüdimõistmisel viie- kuni 15-aastane vanglakaristus.

Lisaks eelmistele astuvad erinevate süüdistustega kohtu ette Taago Vool (26), Jaanus Kivimaa (39), German Starodubtsev (44), Ats Pärnaste (39), Rünno Kristjuhan (49), Virgo Raudsepp (42), Sivart Saarmann (40), Erik Meier (44), Gennadi Svetšnikov (42), Rainar Soo (48), Alo Paluoja (38), Aire Urbanovitš (33), Aivo Hobolainen (49), Kaimo Kaasik (42), Hanno Kivisild (41), Mati Kullamäe (56), Erki Roos (42), Roman Krutõh (42), Peeter Kurg (50), Renita Kurg (38), Katrin Varusk-Kala (41), Ahti Paltser (34) ja Ragnar Toom (39) ning OÜ Capital Inkasso ja OÜ Barbarossa Invest.