Alaealine tüdruk ostis Facebookis avalikult alkoholi ja suitsu, inimesed aitasid lahkesti

 (89)
Fotolavastus
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Eelmisel nädalal palus selgelt alaealine tüdruk sotsiaalmeedias , et keegi täisealine ostaks talle suitsu ja alkoholi. Inimesi, kes olid nõus talle "lahkesti" müüma ja kohale toimetama, jagus küllaga.

Ühes postituses palus tüdruk, et keegi tooks talle liitri viina, teises soovis aga vahendajate abil osta kaks pakki suitsu. Kuigi nii mõnigi inimene osutas sellele, et ostja on vaid 15-aastane, teatas tüdruk juba kümme minutit pärast algset postitust, et soovitud viinapudel on käes.

Veebikonstaabel Maarja Punak ütles Delfile, et alaealised küsivad sotsiaalmeedias taolisi pakkumisi üsna tihti. Teated annab ta edasi kohalikule noorsoopolitseinikule, kellega julgustab ka noori ja kooliperet ühendust võtma. "Mitmetes kommuunides olen administraatori palvel või temaga kokkuleppel selgitanud, et alaealistele selliste toodete müümine on keelatud ja karistatav. Mitmete kommuunide administraatorid on ise öelnud, et nad ei ole noori gruppidesse vastu võtnud või siis selgelt juurde kommenteerinud, et alaealine ei saa seal kommuunis osta ega müüa midagi," rääkis Punak.

Lapsevanemad on üllatunud
Punak paneb inimestele südamele, et märgates postitust, kus noor otsib võimalust talle keelatud ainete hankimiseks, tasub sellest teada anda kas veebikonstaablile või noorsoopolitseinikule.

Seotud lood:

"Samuti on oluline meil teada, millistes gruppides selliseid pakkumisi tehakse. Kiiresti muutuvas sotsiaalmeedias tekib ja kaob gruppe pidevalt. Mõnikord on näha, et noored teevad postituste all nalja, siis ma saan ikkagi tuletada müüjale meelde, et ta igal juhul nendega tehinguid ei teeks või noortele kirjutada, et oleme nende postitusi märganud. Üldjuhul kinnitavad mõlemad pooled vastuseks, et ega neil polnudki plaanis tehingut läbi viia. Ja ehk tõesti, kui politsei on selliseid asju märganud, siis see müüja jätab asja müümata, sest võimaliku tehingu tegemise kohta on ju olemas digitaalne jälg. Meie eesmärk on eelkõige ennetamine, et alaealiste alkoholitarbimist ära hoida, mitte tagantjärele kedagi karistada," rääkis Punak.

"Kui politseinikud peavad kinni joobes, alkoholipudeli või sigaretiga alaealise, siis eeskätt proovime tuvastada, kuidas on noored alkoholi kätte saanud või kes on neile seda pakkunud. Keelatud ained võetakse ära, laps antakse üle vanemale, kellega ka vesteldakse. Tihti tuleb vanematele suureks üllatuseks, et laps tarbib alkoholi, suitsetab või veedab oma vaba aega mitte nii, nagu on kokku lepitud," selgitas veebikonstaabel.

Alkoholi ostmine FB-s Foto: Kuvatõmmis

Noortele rohkem tähelepanu
Kagu politseijaoskonna juht, politseimajor Helmer Hallik ütles, et juhtumeid, kus alaealine seab enda tervise ohtu, tuleb ette igapäevaselt. "Kas selliste juhtumite avastamisele järgneb menetlus, ei ole esmatähtis. Oluline on enesehävituslikult käituvale noorele kohest tähelepanu pöörata ning püüda koostöös lastekaitsespetsialisti ning teiste vajalike spetsialistide abiga saada aru, mis on sellise käitumise põhjuseks," kommenteeris Hallik.

Halliku sõnul on noored sageli vaimselt puntras ning vajavad tuge. "Noorte traumad tulenevad kas vägivallast peres või kiusamisest koolist. Samuti saavad nad vanematelt tihti päris suure summa taskuraha, kuid lapsed on justkui kõrvale heidetud asjad. Samas peame tegelema ka nende inimestega, kes aitavad kaasa noore inimese riskikäitumisele ning võimaldavad talle hõlpsamalt ligipääsu tubakatoodetele ja alkoholile".

Et noort aidata, peavad Halliku kõik osapooled olema sellest huvitatud, lisaks selle kooli noorsoopolitseinikule peaks probleemi lahendamiseks kaasa lööma ka sotsiaaltöötaja, kooli, haridus- ja terviseameti esindajad ja muidugi ka perekond.

Kuidas müüjaid karistatakse?
Karistused on järgmised (üks trahviühik on 4 eurot):

Karistusseadustik: § 1821. Alaealisele alkoholi müümine ja ostmine
(1) Täisealise isiku poolt nooremale kui kaheksateistaastasele isikule alkoholi müümise või ostmise eest süstemaatiliselt – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
Alkoholiseadus: § 67. Alkohoolse joogi käitlemisel vanusepiirangu rikkumine
Alkohoolse joogi käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
Alkoholiseadus § 71. Alkohoolse joogi tarbimine alaealise poolt
Alaealise poolt alkohoolse joogi tarbimise eest – karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.
Alkoholiseadus § 69. Alkohoolse joogi ostmine alaealisele või joobeseisundile viitavate tunnustega isikule
Alkohoolse joogi ostmise eest alaealisele või joobeseisundile viitavate tunnustega isikule – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
Tubakaseadus § 45. Tubakatoote käitlemisel vanusepiirangu rikkumine
(1) Tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatoote kujuga sarnaneva toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest –karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
Tubakaseadus § 47. Tubakatoote tarvitamine alaealise poolt
Alaealise poolt suitsetamise või suitsuvaba tubakatoote või tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut.
Tubakaseadus § 46. Tubakatoote ostmine, pakkumine või üleandmine alaealisele
Täisealise isiku poolt tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste alaealisele ostmise, pakkumise või üleandmise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-s 44 või 45 sätestatud väärteokoosseis, –karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.