13-aastase poisi surnuks peksnud alaealine nooruk sai karistuseks viis aastat vanglat

 (23)
Mõrvapaik Pärnus
Mõrvapaik PärnusFoto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

Pärnu Maakohus tunnistas süüdi alaealise noormehe, kes tänavu suvel lõi 13-aastast poissi põhjustades sellega ohu tema elule ja surma.

Kohus mõistis alaealisele noormehe karistuseks 8 aastat vangistust.
Lühimenetluse sätete järgi vähendas kohus karistust mõistes noormehele karistuseks 5 aastat ja 4 kuud vangistust.

Süü suuruse hindamisel arvestas kohus, et süüdistatav on kannatanu tervise kahjustamise toime pannud kavatsetult, s.o raskeima tahtluse vormis, ohu elule vähemalt kaudse tahtlusega ning surma ettevaatamatusest. Surma sai noor poiss, kes oli vaid 13 aastane. Samuti arvestab kohus süüdlase vahetut teojärgset käitumist, kus pärast kannatanu peksmist süüdistatav uhkustas teiste ees oma teo üle, mis näitab kohtu hinnangul süüdistatava ükskõikset suhtumist õiguskorda ning üleüldisemalt väärarusaama sellest kuidas ühiskonnas kehtivate normide kohaselt tegutseda.

Kohus arvestas ka seda, et kannatanu ei teinud ega öelnud süüdistatavale midagi sellist, mis annaks vähimagi põhjuse tema ründamiseks. Eeltoodu alusel leidiski kohus, et süüdistatava süü on keskmisest suurem.