Yoko Alender: lahendus lõimumisprobleemidele on ühekeelne integreeritud haridus

 (28)
Riigikogu ööistung 11.05.2016
Foto: Karli Saul

Vastuseks Venemaa dissident Jevgenia Tširikova avalikule kirjale Eesti presidendile, soovitab riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Yoko Alender üleminekut eestikeelsele üldharidusele ehk haridusliku segregatsiooni lõpetamist.


"Kirjutaja mure on inimlikult mõistetav ja isiklikul tasandil väga tõsine. Ja see väljendab ka laiemat probleemi kogu riigi jaoks. Nii nagu autor presidendilegi kirjutab, on paralleelühiskondades elavad lapsed oht kogu riigile," märgib ta Delfile saadetud vastuses.

"Lahenduseks on viivitamatu üleminek ühtsele Eesti haridussüsteemile, et lõppeks laste jaotamine emakeele järgi. Eesti ja vene emakeelega lapsed peavad koos eesti keeles õppima hakkama juba lasteaias, kus nii keeleõppes kui sõprussidemetes loomulik vundament luuakse."

Ta lisas, et otsus ühtsele haridussüsteemile üleminekuks tuleb teha hiljemalt pärast riigikogu valimisi ja Reformierakond läheb valimistel sellele mandaati küsima. "Ühiskond on ühtseks haridussüsteemiks valmis, üha enam kostub toetavaid signaale ka vene emakeelega inimeste hulgast, seda kinnitab ka Praxise lõimumismonitooring. Ka teadlased toetavad ideed ühtset haridussüsteemist, näiteks viimases Inimarengu aruandes."

Alender lisab: "Üha teravam on probleem ka seoses uussisserändajtega. Üle poole neist räägivad emakeelena või teise keelena vene keelt ja nendega läheb just nii nagu kirjeldab Tširikova."

Ta rõhutab, et ehkki praegune Keskerakonna valitsus seda arutadagi ei soov, on tema hinnangul üks järgmine suur eesmärk luua ühtne Eesti haridussüsteem.