Washingtonis toimusid Põhjala ja Balti riikide ning USA julgeolekuteemalised konsultatsioonid

 (9)
välisministeerium
välisministeeriumFoto: Andres Putting

Välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu osales 29.-30.novembril Washingtonis Põhja-Euroopa ja Balti riikide ühise koostööformaadi E-PINE (Enhanced Partnership in Northern Europe) poliitikadirektorite kohtumisel, teatas välisministeerium.

Arutati üleatlandilise koostöö hetkeseisu ja tulevikku, USA ja Põhjala-Balti riikide koostööd, energiajulgeolekut, rändeküsimusi, võitlust terrorismi vastu ning suhteid Venemaaga.

Kohtumistel tuli kõne alla ka NATO keskne roll üleatlandiliste suhete hoidmisel ja arendamisel. "Rõhutati, et Euroopa peab senisest rohkem pühenduma julgeolekule, sealhulgas suurendama kaitsekulutusi," lisas Teesalu.

Samuti toimus mõttevahetus Washingtoni mõttekodade esindajatega, kus arutati muu hulgas USA tulevase administratsiooni välispoliitika kujunemist. "Väljendati veendumust, et USA senine välispoliitika Euroopa suunal põhijoontes jätkub," ütles Teesalu.

Teesalu osales ka Balti riikide ja USA laiendatud julgeolekukõnelustel, kus käsitleti praktilisi võimalusi regionaalse koostöö süvendamiseks kaitse- ja sisejulgeoleku valdkondades. Lisaks toimusid Teesalul kohtumised USA Kongressis, kus räägiti Eesti ja USA suhetest.