Võrumaal algas Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus Raba

 (4)
Õppus Raba
Õppus RabaFoto: kaitsevägi

Täna algas Võrumaal neljapäevani kestev 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus Raba 2017.

Õppusel osaleb pea 900 ajateenijat ja tegevväelast Kuperjanovi pataljoni staabist, jalaväe-, tagala- ja staabikompaniidest ning miinipildujapatareist. Lisaks tavapärasele pataljoni koosseisule osalevad õppusel luure, tankitõrje ja
pioneeride erialarühmad 1. jalaväebrigaadist.

"Aspirandid on meie reservväe selgroog. Nende sooritused otsustavad selle, kuidas viiakse ellu kõrgema ülema plaan lahinguväljal. Rühmade hindamisõppusel Raba 2017 saame pildi reservrühmaülemate valmisolekust ise üksusi juhtida," ütles
Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Toomas Tõniste.

Õppuse peamiseks eesmärgiks on hinnata rühmade ja rühmaülemate tegevust erinevates taktikalistes olukordades nagu rännak, kaitselahing ja rünnak. Aspirantidest tulevased reservrühmaülemad saavad õpitud teadmisi reaalsetes situatsioonides
rakendada.

Lisaks jalaväelastele ja erialarühmadele harjutavad õppusel ka jalaväepataljoni toetusüksused, kes peavad olema valmis toetama kogu tegevust nii toitlustamise, meditsiin, relvastuse kui ka varustuse täiendamise osas.

Õppusel kasutatakse imitatsioonivahendeid ja tegutsetakse peamiselt kaitseväe harjutusaladel, kuid osaliselt ka Võru linna lähiümbruse era- ja riigimaadel. Õppusel Raba saadud kogemusi saavad üksused rakendada mais toimuval suurõppusel
Kevadtorm 2017.