Võrdse kohtlemise volinik: Õpetajat diskrimineeritakse teistest rohkem

 (10)
Liisa Pakosta
Liisa PakostaVallo Kruuser

Võrdsete võimaluste (ehk võrdse kohtlemise) volinik Liisa Pakosta poole on pöördutud mitu korda murega, kus tööandja on halvustanud või lausa soovinud töösuhet lõpetada lapsevanemaga, kes on olnud töölt eemal oma haige lapse põetamise tõttu. Lastega seotud kohustuste tõttu ei tohi tööandja, kolleegid ega isegi mitte õpilased töötajat halvemini kohelda.

Paraku tuleb tunnistada, et muudest valdkondadest sagedamini on tulnud töötajate kaebusi haridusasutustest. Arusaadavalt on lasteaias või koolis õppetöö ootamatu ümberkorraldamise vajadus pingutust nõudev kogu töökollektiivile. Ent õpetaja on ka inimene ja hea vanem enda lastele. Volinik paneb seoses õppeaasta lõppemisega toimuvate arenguvestlustega koolide ja lasteaedade juhtidele, aga ka kõikidele teistele tööandjatele südamele, et seadus keelab tööandjal mistahes otsuseid tehes töötaja halvema kohtlemise seoses lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmisega.

Kui tööandja juhib tööd, jaotab tööülesanded või kehtestab töötingimused nii, et hooldamiskohustusega töötajad satuvad teiste töötajatega võrreldes halvemasse olukorda, siis tööandja diskrimineerib lapsevanemat. Samuti on diskrimineerimisega tegemist siis, kui tööandja lõpetab töösuhte või soodustab selle lõppemist põhjusel, et töötaja täidab perekondlikke kohustusi.

Kui peres jääb laps haigeks, siis on tööandja kohustatud lapse hooldaja lubama arsti poolt määratud ajaks last põetama. Tuleb arvestada, et lapse haigus ei ole soovitud olukord ühegi vanema jaoks. Lapsed haigestuvad sageli ööl vastu tööpäeva või ilmnevad haigusnähud alles peale ärkamist, seega võib tööandjal jääda ka väga lühike aeg töö ümberkorraldamiseks. Töö ümberkorraldamine on tööandja kohustus. Et laste ja nende vanemate huvid oleks sellistes pingelistes olukordades kaitstud, ongi peetud vajalikuks seaduse tasemel tööandjat kohustatud hoiduma lapsevanema nendel põhjusel halvemini kohtlemise eest. See tähendab näiteks seda, et väikeste laste vanematele peab andma võimaluse oma haigeid lapsi põetada ning seoses töölt puudumisega ei tohi töötajat halvustada ega solvata.

Seotud lood:

Haigeks jäänud lapse tervise paranemine on kõige tähtsam. Haigus- või hoolduslehel olevatele töötajatele ei ole lubatud tööülesandeid anda.

Haiget last või muud pereliiget hooldavat inimest ei tohi halvustada ka kolleegid ega õpilased. Tööandja peab väikelaste vanemate olukorda ja õigusi selgitama nii töökaaslastele, õpilastele kui ka lapsevanematele. Tööandja peab hoolitsema, et töötaja on töökeskkonnas kaitstud soolise ahistamise eest, s.o seoses töölt puudumisega ei tohi töökeskkonnas olla tegevust, käitumist ega suhtlemist, mis võiks lapse hoolduslehel olevale töötajale mõjuda halvustavalt, alandavalt, solvavalt vmt. Pakosta pakub, et pinged just lasteaia- kui kooliõpetajate töö ümberkorraldamisega ootamatutel puhkudel võivad olla seotud õpetajate suure töökoormusega.