Võrdõigusvolinik: soolist võrdõiguslikkust peavad silmas pidama kõik ministeeriumid

 (48)
Võrdõigusvolinik: soolist võrdõiguslikkust peavad silmas pidama kõik ministeeriumid
Mari-Liis SepperFoto: Tiit Blaat

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ütles täna OECD ülemaailmsel riigivalitsemise foorumil, et edusammude tegemiseks soolise võrdõiguslikkuse alal on vaja selget poliitilist tahet ja mõtteviisi muutust.

„Eestis on hakatud mõistma, et meeste ja naiste palgalõhe – mis on ligi 30% protsenti – on probleem, millel on struktuursed põhjused ning mille vastu võitlemine eeldab suurema pildi nägemist ja süstemaatilist tööd. Eelkõige on vaja jõuda arusaamisele, et sooline võrdõiguslikkus ei ole kitsa valdkonna küsimus, vaid läbivalt tähtis põhimõte kõigis ministeeriumides,“ märkis Sepper.

Ta lisas, et soolise võrdõiguslikkuse poole liikumisel ei piisa üksnes diskrimineerimise keelamisest, senisest oluliselt suuremat tähelepanu tuleb pöörata soolõimele.

„Poliitikat ei tehta sootutele inimestele, vaid erinevatel otsustel on naistele ja meestele sageli erinev mõju. Soolõime tähendab, et kõigis poliitikavaldkondades ja poliitiliste otsuste tegemisel tuleb võtta arvesse naiste ja meeste olukorda. Näiteks võib ühistranspordivõrgu arendamine aidata kaasa naiste tööhõive suurendamisele maapiirkondades. Poliitiliste otsuste soolise mõju hindamine eeldab aga senise mõtteviisi muutust,“ ütles Sepper.

Võrdõigusvolinik rääkis oma ettekandes ka Eestis kavandatavast tööhõivereformist, mille ettevalmistamisel nõustab võrdõigusvoliniku kantselei Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise küsimustes.

Seotud lood:

„Praegu arendamisel oleva töövõime hindamise metoodika puudus on see, et hindamisel ei pöörata piisavat tähelepanu naiste ja meeste tööst tingitud terviseseisundite erinevustele. Samuti on kutsehaiguste loetelu liialt orienteeritud traditsiooniliste meeste töökohtadega seotud ohuteguritega,“ sõnas Sepper.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales Pariisis OECD ülemaailmsel riigivalitsemise foorumil, mis keskendus naiste esindatusele avaliku sektori juhtivatel positsioonidel. Sepper esines täna toimunud paneelistungil, kus kõneldi sellest, kuidas lõimida soolist aspekti valitsemisse ning kujundada sootundlikke poliitikaid.

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon OECD avaldas eile ka raporti „Women, Government and Policy Making in OECD Countries“, mis annab ülevaate OECD liikmesriikide olukorrast soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ning jagab poliitikasoovitusi.