Vooglaiu tellitud uuringu järgi on Keskerakonna toetus langenud seitsme protsendi võrra

 (87)
Keskerakonna volikogu
Keskerakonna volikoguFoto: Andres Putting

SAPTK-i juhatuse esimehe Varro Vooglaiu poolt tellitud TNS Emori uuring, mis keskendus elanikkonna hoiakutele kooseluseaduse suhtes, näitab, et võrreldes Emori septembrikuu erakondade reitingutega on mitme partei toetusprotsendid muutunud.

TNS Emori kodulehel olevast statistikast septembri erakondliku eelistuse kohta nähtub, et Reformierakonda pooldas eelmisel kuul 27% rahvast, Keskerakonda 26%, IRL-i 18% ja SDE-d 23% inimestest.

Varro Vooglaiu tellitud Emori uuringusse, mis keskendus kooseluseaduse toetuse mõõtmisele, oli samuti lisatud küsimus vastajate erakondliku eelistuse kohta. Ehkki uuring oli koostatud samal kuul, olid tulemused märgatavalt erinevad.

Reformierakonda toetas selle uuringu järgi suisa 29% vastanuist. Ka oli märkimisväärselt kasvanud IRL-i toetus - 22%-le. Kõige suurema muutuse tegi läbi Keskerakond - nende toetus langes 26%-lt 19%-le. Veidi kasvas ka SDE toetus - 25%-le.

Seotud lood:

Vooglaiu tellitud uuringu koostaja, TNS Emori uuringuekspert Gerda Möller ütles Delfile, et põhjuseid, miks samal kuul tehtud uuringute tulemused niivõrd erinevad on, võib olla mitu.

Mölleri sõnul võib üks põhjustest olla tõik, et uuringute läbiviimiseks kasutati erinevaid meetodeid.

"Igakuist erakondade toetust mõõdame CAPI-buss meetodil vastajate kodudes," selgitas Möller. Vastajad leitakse juhuvaliku meetodil: esmalt leitakse juhuvaliku teel valimipunktid (linnad, alevikud, külad), teiseks vastajad ise juhuslikult genereerituid lähteaadresside meetodil.

"Antud homoseksuaalsete suhete õigusliku reguleerimise teemalise uuringu andmekogumist viisime läbi CATI-buss meetodil," ütles Möller. Selle meetodi järgi toimusid ntervjuud TNS Emori telefoniküsitluskeskuses, helistades juhuslikult genereeritud telefoninumbritele.

Mölleri sõnul CATi-bussi standardküsimuste hulka erakondliku eelistuse küsimus ei kuulu, mis tähendab, et küsimus sai juurde lisatud Varro Vooglaiu enda soovil.

"Tegemist on erinevate andmekogumismeetoditega ning seetõttu ei ole tulemused üks-üheselt võrreldavad," lisas Möller.

Samuti võib tema sõnul tulemusi mõjutada asjaolu, et küsitlused on läbi viidud erinevatel ajahetkedel (CAPI-buss augusti lõpp - septembri I pool; CATI-buss septembri II pool). Lisaks võis oma rolli mängida fakt, et küsitluses on kasutusel erinevad vanusepiirid: CAPI-buss antud küsimuses üle 18 (sh ka üle 74) aasta vanused inimesed, CATI-buss 15-74, antud küsimuses 18-74 aasta vanused küsitletud.

"Teatud liikumine võib olla toimunud, kuid erinevate metoodikate kasutamise, erineva ajahetke ja vanusepiiri tõttu me selles küsimuses üldistusi ja järeldusi ei tee," rõhutas uuringuekspert. "Järgmised erakondade toetusprotsendid selguvad oktoobri lõpus."