Võidusambale otsitakse uut valgustajat

 (48)
sammas pimeduses
Foto: Andres Putting

Kaitseministeerium kuulutas välja riigihanke, mille eesmärgiks on Vabadussõja võidusambale uue valgustussüsteemi rajamine. Parima pakkujaga loodetakse leping sõlmida hiljemalt maikuus.

Hange sisaldab kogu Vabadussõja võidusamba valgustuse-, elektri- ja automaatikaosa projekteerimist, uute seadmete tarnimist, paigaldust ja programmeerimist. Pakkuja peab tagama paigaldatavatele valgustitele vähemalt viieaastase garantii ja teostama süsteemile vajalikku hooldust, teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja.
 
Vabadussõja võidusamba uue valguslahenduse projektijuhi asekantsler Martin Hurda sõnul on juba mitmed Eesti firmad näidanud üles huvi hankel osaleda ning kinnitavad, et töökindla valgustuse ehitamine on igati võimalik.
 
„Möödunud suvel avatud võidusammas on leidmas kindlat kohta riiklike tseremooniate läbiviimisel ning paljude inimeste jaoks on monument muutunud linnapilti ilmestavaks sümboliks. Uue sisevalgustuse valmimisel pääseb võidusammas ka pimedal ajal kohaselt esile ning hakkab kandma autorite nägemust jäisest maamärgist Tallinna südames,“ lausus Hurt.
 
Hankelepingu tingimuste kohaselt saavad pakkumisel osaleda ettevõtted, kelle kolme viimase majandusaasta summaarne netokäive valgussüsteemide projekteerimisel ja paigaldamisel on kokku vähemalt viis miljonit krooni. Oma tehnilise ja kutsealase pädevuse kinnitamiseks nõutakse pakkujalt viimastel aastatel tehtud töödest detailse ülevaate esitamist ning andmeid töötajate kvalifikatsiooni kohta.
 
Hankel osalemiseks tuleb esitada sellekohane taotlus hiljemalt 26. veebruariks. Kõigile firmadele, kes täidavad kvalifitseerimistingimused, väljastatakse seejärel tehniline lähteülesanne ja antakse kuni 3. maini aega põhjaliku pakkumise koostamiseks.
 
Martin Hurda sõnul on hankemenetlusega antud firmadele piisavalt aega sobilike lahenduste väljatöötamiseks. „Meile on abiks ka Tallinna Tehnikaülikooli tippinsenerid, kes nõustavad kaitseministeeriumit hanke tehniliste üksikasjade ettevalmistamisel,“ lausus võidusamba projektijuht.
 
Võitja selgitamisel hinnatakse eelkõige pakutud valguslahenduse kunstilis-visuaalset poolt ja töökindlust. Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kelle lahendus on majanduslikult soodsaim ja vastab enim lähteülesandes sätestatud nõuetele.
 
Vabadussõja võidusamba algne valgustus ei osutunud töökindlaks, samuti ei suutnud monumendi valgustustööde allhanget teostanud firmad Prosoton, BVLumex ja ART-Vision garantiitööde käigus puudusi kõrvaldada. Möödunud aasta lõpus otsustas kaitseministeerium tellida monumendi ristiosa valgustuse uuelt partnerilt.