Võidusamba valgustaja valitakse 4 pakkuja seast

 (29)
sammas pimeduses
Foto: Andres Putting

Vabadussõja võidusamba uue valguslahenduse riigihange jätkub nelja taotlejaga, kes vastasid hanke kvalifitseerimistingimustele. Seitsmest taotlejast osutusid kvalifitseerituks kolm ühistaotlejat, millest igaühe taga on kaks ettevõtet ning üks eraldi taotluse esitanud firma.

Kaitseministeerium teeb kvalifitseerunud taotlejatele ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks, mille tulemusel peavad ettevõtted maikuus esitama oma lõpliku pakkumuse monumendile uue valgustuse rajamiseks, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

Võistleva dialoogi vormis toimuva hanke esimeses etapis oodatakse taotlejatelt eskiislahendust, milles muu hulgas kirjeldatakse kasutatavate valgustite tüüpi, valgustuse juhtimislahendust ning esitatakse andmed seadmete töökindluse kohta. Samuti peavad firmad teatama tööde esialgse hinnangulise maksumuse. Läbirääkimiste käigus on ettevõtetel võimalik oma pakkumust täpsustada ja arendada, et saavutada maksimaalne vastavus valgustusele seatud tehnilistele kriteeriumitele.

Võitja selgitamisel hinnatakse eelkõige pakutud valguslahenduse kunstilis-visuaalset poolt ja töökindlust. Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kelle lahendus on majanduslikult soodsaim ja vastab enim lähteülesandes sätestatud nõuetele.

Lisaks Tallinna Tehnikaülikooli poolt koostatud monumendi senise valgustuse eksperthinnangule on valminud ka ekspertiis võidusamba ehituskonstruktsioonide tehnilise seisundi kohta. TTÜ inseneride koostatud ekspertiisi kohaselt vastavad monumendi põhilised kandekonstruktsioonid kõigile normidele ning nende kestvus on tagatud sajanditeks.