Viru Vanglas oli täna esimene koolipäev

 (8)
Viru vangla
---

Täna toimus Viru Vanglas pidulik aktus, millega avati vangla õppeaasta. Õppetööd korraldavad vanglas kohalikud õppeasutused — üldharidust hakkab andma Jõhvi Gümnaasium ja kutseharidust Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.

Pidulikul aktusel avasid õppeaasta Viru Vangla direktor Edvard Remsel, justiitsministeeriumi taasühiskonnastamise talituse juhataja Rait Kuuse, Jõhvi Gümnaasiumi direktor Ivo Tupits ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Artur Seppern, teatas justiitsministeeriumi pressiesindaja.

Üldharidust asub 2008. aastal omandama 120 kinnipeetavat, õppetöö toimub 5.-12. klassini. Kutseõppes alustab õppetööd 95 kinnipeetavat, kes saavad omandada abikoka, keevitaja ja tisleri eriala.

Riigikeele kursused viiakse käesoleval õppeaastal läbi kolmele õppegrupile, kokku hakkab eesti keelt õppima 45 kinnipeetavat. Riigikeele kursuste maht on 86 tundi, sellele lisandub iseseisev töö. Kursuse läbinud sooritavad eksami ning edasijõudnutel on võimalus sooritada ka riiklik tasemeeksam.

Hariduse andmist vanglas korraldatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse ning nende alusel väljaantud õigusaktide kohaselt.