Viru vangla direktor lahkub töölt

 (15)
Viru vangla direktor lahkub töölt
Foto: DELFI

11. detsembril on viimane tööpäev Viru vangla direktoril Edvard Remselil, kes naaseb tööle politseisse.

Remsel asus Viru vanglasse tööle 1. augustil 2006 ning juhtis ka vangla ehitamist, meeskonna komplekteerimist ja vangla käivitamist. Esimesed kinnipeetavad paigutati Viru vanglasse 1. aprillil 2008, teatas justiitsministeeriumi avalike suhete talitus.

Remseli sõnul on vanglateenistus selle ajaga väga jõudsasti edasi arenenud ning seda mitte ainult uute vanglate ehitamise, vaid ka karistusele sisu andmise poolest, samuti on oluliselt paranenud vanglaametnike väljaõpe ja professionaalsus.

„Olen saanud väga hea kogemuse töötades vanglateenistuses, mis annab olulise panuse Eesti sisejulgeoleku tagamiseks,“ ütles Remsel. „Samuti on mul lahkudes rõõm tõdeda, et Viru vangla töötajad moodustavad väga hea koostoimiva meeskonna.“

Remsel suundub tööle Ida politseiprefektuuri.

Remseli lahkumise järel läheb vangla juhtimine, kuni uue direktori nimetamiseni, üle vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse juhatajale Priit Postile, kes on praegu lähetatud Viru vanglasse asedirektori ülesandeid täitma.