Viru malevasse luuakse küberkaitseüksus

 (6)
Viru malevasse luuakse küberkaitseüksus
Foto: Ilmar Saabas

Viru malev on kolmas malev, kuhu luuakse maleva liikmete kaasabil kaitseliidu küberkaitseüksus. Üksust hakkab juhtima pikaajalise kriisikomisjoni liikme kogemusega maleva kaitseliilane Urmas Tamm.

Täna toimus kaitseliidu Viru malevas kohtumine, millel osalesid
Viru maleva pealik, kapten Rein Luhaväli, Urmas Tamm ja
küberkaitseüksuse esindajad. Malevasse luuakse initsiatiivgrupi liikmete
abil küberkaitseüksus, mida asub juhtima pikaajalise kriisikomisjoni
liikme kogemusega endine maavanem ja Väike-Maarja vallavanem,
kaitseliitlane Urmas Tamm.

Küberkaitse üksuse ülema, leitnant Tanel Meieli ütlusel muutub
küberkaitsevõimekuse kaasates ja integreerides Viru maleva suhestumine
kohalike omavalitsuste ja jõustruktuuridega oluliselt laiemaks.

"Viru malev näitab seda, et ta järgib kaitseliidu innovaatilist
suunda, võttes omaks uued ohud ja need, kuhu peaks reageerima," rääkis
leitnant Tanel Meiel. "Me näeme, kui palju halba või kurja on võimalik
teha kübermaailmas, ilma et selleks kulutada palju resurssi. Üsna
vähese ressursiga on võimalik saavutada see, mida teiste vahenditega
kriisi tekitamiseks on vaja oluliselt rohkem," lisab ta.

"Kaitseliit on väga kõrgelt hinnatud vabatahtlik organisatsioon ja
väga oluliseks pean tema osa Eesti kaitsevõimest. See olekski minu
panus sellesse organisatsiooni, et me loome siia sellise üksuse, mille
võimekus seisnebki selles, et ta kaitseb kogu seda süsteemi," selgitas
Urmas Tamm.

Küberkaitseliitu rakendatakse 2009. aasta riigikogus vastu võetud
hädaolukorra seaduse alusel kriisiolukorras tsiviilstruktuuride
toetuseks ning kriitilise infrastruktuuri kaitseks. Kaitseliidu
küberkaitse üksused on loodud Tallinnasse ja Tartusse. Viru malev on
järjekorras kolmas ja järgmine suund on Meieli ütlusel Pärnumaa maleva
poole.

"Me ei näe suutlikkust lähiaastatel rohkem laieneda, sest kõik need
neli kohta tagavad tõmbekeskuse nimetuse, kogu liikmeskonna sujuva
juurdetoomise - küberüksus ei vaja piire lokaalselt, vaid küberruum on
piiritletud," sõnas Meiel.

Küberkaitseliit (KKL) on vabatahtlik organiseeritud ühendus Eesti
küberruumi kaitseks. Selle missiooniks on kaitsta Eesti
kõrgtehnoloogilist eluviisi, kaitstes informatsiooni infrastruktuuri
ning teostades seeläbi laiapõhjalise riigikaitse eesmärke.

KKL liikmeskonda kuuluvad küberkaitse seisukohalt olulistel
positsioonidel olevad spetsialistid, IT oskustega patriootiliselt
meelestatud inimesed, sealhulgas noored, kes on valmis andma oma
panuse riigi küberkaitsesse ning küberkaitseks vajalike eriala
spetsialistid.

Küberkaitseliidu peamised ülesanded on Eesti e-eluviisi kaitse,
kaitsetahte kasvatamine IT spetsialistide hulgas, küberturbe alaste
teadmiste jagamine ja koostöö arendamine.